Använd guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services för att skapa AD LDS-tjänstinstanser (Active Directory Lightweight Directory Services). I AD LDS hänvisar "tjänstinstans" (eller helt enkelt "instans") till ett exemplar av AD LDS-katalogtjänsten som körs. Flera instanser av AD LDS kan köras samtidigt på samma dator. (Detta gäller inte AD DS (Active Directory Domain Services).) Varje instans av AD LDS-katalogtjänsten har ett separat katalogdatalager, ett unikt tjänstnamn och en unik tjänstbeskrivning som tilldelas under installationen. Under AD LDS-installationen har du möjlighet att skapa en programkatalogpartition, om det inte skapas av LDAP-programmet.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Skapa en ny AD LDS-instans med hjälp av guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services
  1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.

  2. Klicka på Nästa på sidan Välkommen till guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.

  3. Klicka på En unik instans på sidan Installationsalternativ och klicka sedan på Nästa.

  4. Skapa den nya instansen genom att följa anvisningarna i guiden.


Innehåll