På sidan Programkatalogpartition kan du skapa en ny programkatalogpartition under installationen av AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Service). En programkatalogpartition har data som är specifika för ett eller flera katalogaktiverade program. Guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services kräver inte att du skapar en programkatalogpartition. Du kan också skapa programkatalogpartitioner när som helst efter att du har skapat en AD LDS-instans.

Om du väljer att skapa en programkatalogpartition anger du ett unikt namn på den nya partitionen. AD LDS stöder både unika namn i X.500-stil och DNS-stil (Domain Name System). När du anger en programpartition i AD LDS kan du använda någon av de unika namnattributtyperna i följande tabell. Du måste inkludera minst ett attribut i det unika namn som du anger.

Attribut för unikt namn Skriv

C

Land

CN

Behållare

DC

Domänkomponent

L

Plats

O

Organisation

OU

Organisationsenhet

Exempel:

CN=Partition1,DC=Woodgrove,DC=COM

Viktigt!

Om du vill lägga till behållare för organisationsenheter (OU) din programkatalogpartition ska du begränsa det unika namn som du anger till följande objektklasser: OU, C, O, och DC. Som standard kan OU endast läggas till under dessa objektklasser. Du kan till exempel lägga till en OU i o=Microsoft,c=US. Du kan inte lägga till en OU i cn=test,o=Microsoft,c=US.

Ytterligare referenser


Innehåll