Du kan använda kommandoradsverktyg för att synkronisera data från AD DS (Active Directory Domain Services) till en AD LDS-konfigurationsuppsättning (Active Directory Lightweight Directory Services). På detta sätt får programmet åtkomst till både objekt som är lagrade i AD DS och objekt som är skapade och lagrade i AD LDS. Du kan inte använda verktygen för att synkronisera lösenord mellan katalogtjänster.

Åtgärd Referensinformation

Läs om AD LDS-instanser.

Så här fungerar AD LDS-instanser

Läs om AD LDS-användare och grupper.

Så här fungerar AD LDS-användare och grupper

Importera AD DS-användarklassdefinitioner till den instans du synkroniserar.

Checklista: Importera data från LDIF-filer

Kör Adamsync.

Synkronisera med Active Directory Domain Services


Innehåll