U kunt opdrachtregelprogramma's gebruiken om gegevens van AD DS (Active Directory Domain Services) te synchroniseren met een configuratieset van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Uw toepassing heeft dan toegang tot objecten die in AD DS zijn opgeslagen, evenals tot objecten die in AD LDS zijn gemaakt en opgeslagen. U kunt deze hulpprogramma's niet gebruiken voor de synchronisatie van wachtwoorden tussen directoryservices.

Taak Naslag

Meer informatie over AD LDS-exemplaren.

Wat zijn AD LDS-exemplaren?

Meer informatie over AD LDS-gebruikers en -groepen.

Wat zijn AD LDS-gebruikers en -groepen?

Definities van AD DS-gebruikersklassen importeren in het exemplaar dat u synchroniseert.

Controlelijst: gegevens uit LDIF-bestanden importeren

Start Adamsync.

Synchronisatie met Active Directory Domain Services


Inhoudsopgave