Op de pagina Bestandslocaties kunt u de standaardinstallatiemappen voor gegevensbestanden (.DIT) en herstelbestanden (.LOG) voor AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) weergeven en wijzigen.

Gegevensbestanden en herstelbestanden voor AD LDS worden standaard geïnstalleerd in de volgende map op de doelcomputer:

\%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instancename\data

waarbij instancename gelijk is aan de naam van het AD LDS-exemplaar die u hebt opgegeven op de pagina Exemplaarnaam.

Programmabestanden en beheerprogramma's van AD LDS worden standaard in de volgende map geïnstalleerd:

\%windir%\ADAM

Opmerkingen
  • Als de mappaden die u opgeeft, nog niet bestaan, zal de wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup deze voor u maken.
  • In de wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup kunt u geen omgevingsvariabelen gebruiken in paden voor bestandslocaties.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave