Na stronie Lokalizacje plików można przeglądać i zmieniać domyślne katalogi instalacyjne plików danych (dit) i plików odzyskiwania (log) usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services).

Domyślnie pliki danych i pliki odzyskiwania usług LDS w usłudze AD są instalowane na komputerze docelowym w poniższym katalogu:

\%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\nazwa_wystąpienia\data,

gdzie nazwa_wystąpienia oznacza nazwę wystąpienia usług LDS w usłudze AD określoną na stronie Nazwa wystąpienia.

Domyślnie pliki programów i narzędzia administracyjne usług LDS w usłudze AD są instalowane w poniższym katalogu:

\%windir%\ADAM

Uwagi
  • Jeśli podane ścieżki katalogów jeszcze nie istnieją, Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory utworzy je.
  • Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory nie akceptuje zmiennych środowiskowych w ścieżkach lokalizacji plików.

Dodatkowe informacje


Spis treści