Dla usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) są dostępne narzędzia, których można używać do zarządzania danymi, partycjami katalogów i wystąpieniami usług LDS w usłudze AD:


Spis treści