Na stronie Importowanie plików LDIF można określić opcjonalne pliki LDIF (LDAP Data Interchange Format) do zaimportowania. Te pliki zawierają definicje schematów klas użytkowników oraz obiektów używanych w Menedżerze autoryzacji systemu Windows, które mogą zostać zaimportowane do schematu instalowanego nowego wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services).

W poniższej tabeli opisano wszystkie opcjonalne pliki ldf.

Plik LDF Klasy użytkowników Warunki importu pliku

MS-ADAM-DisplaySpecifiers-0409.LDF

 • Nie dotyczy

Z usługami LDS w usłudze AD ma być używana przystawka MMC usługi Active Directory, na przykład Lokacje i usługi Active Directory.

MS-AdamSyncMetadata.LDF

 • Nie dotyczy

Narzędzie wiersza polecenia adamsync ma być używane do synchronizowania usług LDS w usłudze AD z usługami domenowymi w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services).

MS-AZMan.LDF

 • Nie dotyczy

Z usługami LDS w usłudze AD ma być używany Menedżer autoryzacji systemu Windows.

MS-InetOrgPerson.LDF

 • Person (osoba)

 • Organizational-Person (osoba organizacyjna)

 • User (użytkownik)

 • inetOrgPerson

W katalogu usług LDS w usłudze AD mają być tworzone obiekty użytkowników, przy czym mają być tworzeni użytkownicy klasy InetOrgPerson (zgodnie z dokumentem RFC 2798). MS-InetOrgPerson.LDF to plik przykładowy, który można zmodyfikować tak, aby spełniał konkretne wymagania.

MS-User.LDF

 • Person (osoba)

 • Organizational-Person (osoba organizacyjna)

 • Użytkownik

W katalogu usług LDS w usłudze AD mają być tworzone obiekty użytkowników, ale nie będą tworzeni użytkownicy klasy InetOrgPerson (zgodnie z dokumentem RFC 2798). MS-User.LDF to plik przykładowy, który można zmodyfikować tak, aby spełniał konkretne wymagania.

MS-UserProxy.LDF

 • User-Proxy (Serwer proxy użytkownika)

W usługach LDS w usłudze AD mają być tworzone uproszczone obiekty serwerów proxy używane podczas przekierowywania powiązań. MS-UserProxy.LDF to plik przykładowy, który można zmodyfikować tak, aby spełniał konkretne wymagania.

MS-UserProxyFull.LDF

 • User-Proxy-Full (pełny serwer proxy użytkowników)

W usługach LDS w usłudze AD mają być tworzone pełne obiekty serwerów proxy używane podczas przekierowywania powiązań. Aby używać tego pliku, należy zaimportować również plik MS-InetOrgPerson.LDF lub plik MS-User.LDF. MS-UserProxyFull.LDF to plik przykładowy, który można zmodyfikować tak, aby spełniał konkretne wymagania.

Uwagi
 • Jeśli te pliki LDIF nie zostaną zaimportowane w trakcie instalacji, będzie można zaimportować je później za pomocą narzędzia wiersza polecenia ldifde.
 • Ta strona kreatora jest wyświetlana podczas instalowania unikatowego wystąpienia usług LDS w usłudze AD, ale nie podczas instalowania wystąpienia będącego repliką.
 • Aby zaimportować opisane definicje klas schematu do schematu usług LDS w usłudze AD, użytkownik musi być zalogowany do konta określonego jako konto administratora usług LDS w usłudze AD.

Dodatkowe informacje


Spis treści