Do synchronizowania danych usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services) z zestawem konfiguracyjnym usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) można używać narzędzi wiersza polecenia. Dzięki temu używana aplikacja będzie mogła uzyskiwać dostęp do obiektów przechowywanych w usługach domenowych w usłudze AD, a także do obiektów tworzonych i przechowywanych w usługach LDS w usłudze AD. Za pomocą tych narzędzi nie można synchronizować haseł między usługami katalogowymi.

Zadanie Informacje

Zapoznanie się z informacjami o wystąpieniach usług LDS w usłudze AD.

Opis wystąpień usług LDS w usłudze AD

Zapoznanie się z informacjami o użytkownikach i grupach usług LDS w usłudze AD.

Opis użytkowników i grup usług LDS w usłudze AD

Importowanie definicji klas użytkowników usług AD DS do synchronizowanego wystąpienia.

Lista kontrolna: Importowanie danych z plików LDIF

Uruchamianie programu Adamsync.

Synchronizowanie z Usługami domenowymi w usłudze Active Directory


Spis treści