Na stronie Administratorzy usług LDS w usłudze AD należy wybrać grupę lub użytkownika, który będzie domyślnym administratorem danego wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services). Wybrany użytkownik lub grupa będzie mieć pełną kontrolę administracyjną nad tym wystąpieniem usług LDS w usłudze AD.

Domyślnie Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory określa aktualnie zalogowanego użytkownika jako administratora wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Zamiast ustawienia domyślnego można wybrać dowolne konto lokalne, konto domeny albo grupę w sieci.

Uwagi
  • Jeśli jako administrator usług LDS w usłudze AD zostanie wybrana grupa, każdy członek tej grupy będzie miał kontrolę administracyjną nad danym wystąpieniem usług LDS w usłudze AD.
  • Wybrany użytkownik lub grupa automatycznie stanie się członkiem grupy Administratorzy w partycji katalogu konfiguracji danego wystąpienia usług LDS w usłudze AD.
  • Jako administratorów usług LDS w usłudze AD nie należy określać wbudowanych grup ani wbudowanych kont, takich jak DOMENA\Administratorzy. Aby określić grupę, należy podać grupę domeny, na przykład nazwa_domeny\Administratorzy domeny, gdzie nazwa_domeny oznacza nazwę domeny.

Dodatkowe informacje


Spis treści