Na stránce Správci služby AD LDS je nutné vybrat uživatele nebo skupinu, kteří se stanou výchozím správcem dané instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Vybraný uživatel nebo skupina získá úplná oprávnění ke správě uvedené instance.

Ve výchozím nastavení Průvodce instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) určí jako správce instance služby AD LDS aktuálně přihlášeného uživatele. Tento výběr můžete změnit na libovolný místní účet či skupinu nebo účet či skupinu domény v síti.

Poznámky
  • Pokud jako správce služby AD LDS zadáte skupinu, získá oprávnění ke správě instance služby AD LDS každý člen této skupiny.
  • Vybraný uživatel nebo skupina se automaticky stanou členy skupiny Administrators v oddílu adresáře konfigurace příslušné instance služby AD LDS.
  • Jako správce služby AD LDS nezadávejte předdefinované skupiny ani předdefinované účty, jako je například DOMAIN\Administrators. Místo toho, chcete-li zadat skupinu, zadejte skupinu domény, například název_domény\Domain Admins, kde název_domény představuje název domény.

Další informace


Obsah