Data instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) jsou uložena v sadě souborů umístěné ve složce se stejným názvem jako daná instance. Ve výchozím nastavení jsou databáze a soubory protokolu služby AD LDS umístěny ve složce %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\název_instance, kde název_instance je název instance služby AD LDS. Zálohu dat instance služby AD LDS vytvoříte zálohováním (kopírováním) těchto souborů.

Důležité informace

Před zálohováním složky instance služby AD LDS zkontrolujte pomocí modulu snap-in Služby, že příslušná instance je spuštěna. Chcete-li spustit modul snap-in Služby, klikněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správu a na položku Služby. Během zálohování souborů musí být instance služby spuštěna, a proto je třeba použít nástroj pro zálohování, který umožňuje zálohovat otevřené soubory (například program Zálohování serveru).

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Zálohování instance služby AD LDS pomocí programu Zálohování serveru
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klikněte na položku Zálohování.

  2. V nabídce Akce klikněte na příkaz Zálohovat jednou.

  3. V Průvodci jednorázovým zálohováním klikněte na možnost Jiné možnosti a potom na tlačítko Další.

  4. Klikněte na možnost Vlastní a potom na tlačítko Další.

  5. Vyberte svazek obsahující databázi a soubory protokolu instance služby AD LDS.

  6. Po dokončení průvodce bude zahájeno zálohování.

Upozornění

Jestliže jste zálohovali data ze svazku se systémem souborů NTFS, doporučujeme obnovit data do svazku se stejnou verzí systému souborů NTFS, abyste předešli ztrátě dat.


Obsah