Ve výchozím nastavení každá instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) spuštěná na serveru služby AD LDS ukládá svůj databázový soubor a příslušné soubory protokolu do adresáře specifického pro danou instanci. Tyto soubory zahrňte do plánu pravidelného zálohování v organizaci. Adresář můžete zálohovat pomocí programu Zálohování serveru nebo jiného nástroje pro zálohování.

Úkol Reference

Přečtěte si informace o instancích služby AD LDS.

Principy instancí služby AD LDS

Přečtěte si informace o zálohování a obnovení instancí služby AD LDS.

Principy zálohování a obnovení instance služby AD LDS

Spusťte program Zálohování serveru.

Jestliže zálohujete instanci, ujistěte se, že instance, kterou chcete zálohovat, je spuštěna. Pokud obnovujete instanci, ujistěte se, že daná instance je ukončena. Ke spuštění nebo ukončení instance služby AD LDS použijte modul snap-in Služby.

Zálohování dat instance služby AD LDS

Obnovení dat instance služby AD LDS


Obsah