Úložiště adresářů služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) je uspořádáno do logických oddílů adresáře neboli názvových kontextů. Existují tři typy oddílů adresáře: konfigurace, schéma a aplikace. Každé úložiště adresářů služby AD LDS musí obsahovat jeden oddíl adresáře konfigurace a jeden oddíl adresáře schématu. Nemusí obsahovat žádný oddíl adresáře aplikace nebo může obsahovat více oddílů adresáře aplikace. V oddílu adresáře aplikace jsou uložena data používaná aplikací. Oddíl adresáře aplikace lze vytvořit při vytváření nové instance služby AD LDS, nebo kdykoli později.


Obsah