Postup používaný k obnovení instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) závisí na tom, zda daná instance již existuje a zda patří do konfigurační sady:

Obnovení dat služby AD LDS v existující instanci služby AD LDS, která patří do konfigurační sady

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Vynucené obnovení dat služby AD LDS v instanci služby AD LDS, která patří do konfigurační sady
 1. Pokud je spuštěna instance služby AD LDS, pro kterou budete obnovovat data, ukončete ji.

 2. Spusťte program Zálohování.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Obnovit.

 4. Podle pokynů Průvodce obnovením určete umístění zdrojových zálohovaných dat a označte konkrétní zálohu, z níž chcete data instance obnovit.

 5. V oblasti Vybrat typ obnovení klikněte na možnost Soubory a složky a na tlačítko Další.

 6. V oblasti Vybrat položky pro obnovení vyhledejte a vyberte složku obsahující datové soubory instance. Ve výchozím nastavení jsou databáze a soubory protokolu služby AD LDS umístěny ve složce %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\název_instance, kde název_instance je název instance služby AD LDS.

 7. V oblasti Zadat možnosti obnovení klikněte na možnosti Původní umístění a Přepsat existující soubory obnovenými soubory a na tlačítko Další.

 8. Dokončete obnovení kliknutím na tlačítko Dokončit.

 9. Po dokončení obnovení ukončete program Zálohování.

 10. Otevřete příkazový řádek.

 11. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  dsdbutil

 12. Na příkazovém řádku dsdbutil: zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  activate instance název_instance

  kde název_instance představuje název služby instance služby AD LDS, ve které chcete obnovit data.

 13. Na příkazovém řádku dsdbutil: zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  authoritative restore

 14. Na příkazovém řádku authoritative restore: zadejte jeden z příkazů uvedených v následující tabulce.

  Příkaz Popis

  restore database

  Provede vynucené obnovení celé databáze adresářů.

  restore object rozlišující_název

  Provede vynucené obnovení objektu adresáře, jehož rozlišující název je uveden jako rozlišující_název.

  restore subtree rozlišující_název

  Provede vynucené obnovení dílčí stromové struktury adresáře s rozlišujícím názvem rozlišující_název.

Další informace

 • Chcete-li spustit program Zálohování, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Zálohování.

 • Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Příkazový řádek a potom klikněte na možnost Spustit jako správce.

 • K ukončení instance služby AD LDS použijte modul snap-in Služby.

 • Tento postup můžete použít v případě, že chcete existující data v konfigurační sadě vynuceně přepsat obnovovanými daty.

 • Chcete-li získat další informace o příkazu authoritative restore v nástroji dsdbutil, zadejte do příkazového řádku authoritative restore: příkaz ? a stiskněte klávesu ENTER.

 • Pokud nechtěně spustíte obnovení instance služby AD LDS přes aktuálně spuštěnou instanci služby AD LDS, doporučujeme okamžitě restartovat počítač, ukončit instanci služby AD LDS a potom provést obnovení znovu.

Obnovení poškozené databáze zabraňující spuštění existující instance služby AD LDS

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Obnovení poškozené databáze zabraňující spuštění existující instance služby AD LDS
 1. Pokud je spuštěna instance služby AD LDS, pro kterou budete obnovovat data, ukončete ji.

 2. Spusťte program Zálohování.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Obnovit.

 4. Podle pokynů průvodce určete umístění zdrojových zálohovaných dat a označte konkrétní zálohu, z níž chcete data instance obnovit.

 5. V oblasti Vybrat typ obnovení klikněte na možnost Soubory a složky a na tlačítko Další.

 6. V oblasti Vybrat položky pro obnovení vyhledejte a vyberte složku obsahující datové soubory instance. Ve výchozím nastavení jsou databáze a soubory protokolu služby AD LDS umístěny ve složce %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\název_instance, kde název_instance je název instance služby AD LDS.

 7. V oblasti Zadat možnosti obnovení klikněte na možnosti Původní umístění a Přepsat existující soubory obnovenými soubory a na tlačítko Další.

 8. Dokončete obnovení kliknutím na tlačítko Dokončit.

 9. Po dokončení obnovení ukončete program Zálohování.

 10. Restartujte instanci služby AD LDS.

Další požadavky

 • K ukončení a spuštění instance služby AD LDS použijte modul snap-in Služby.

 • Chcete-li spustit program Zálohování, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Zálohování.

 • Pokud se instanci služby AD LDS po provedení tohoto postupu nepodaří spustit, proveďte postup pro úplné obnovení instance služby AD LDS, a to v závislosti na tom, zda daná instance služby AD LDS patří do konfigurační sady nebo je jedinečná.

 • Pokud nechtěně spustíte obnovení instance služby AD LDS přes aktuálně spuštěnou instanci služby AD LDS, doporučujeme okamžitě restartovat počítač, ukončit instanci služby AD LDS a potom provést obnovení znovu.

Obnovení instance služby AD LDS, která nepatří do konfigurační sady

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Úplné obnovení instance služby AD LDS, která nepatří do konfigurační sady
 1. Pomocí Průvodce instalací služby AD LDS vytvořte instanci služby AD LDS, přičemž zadejte stejné nastavení, jako jste použili při původní instalaci služby AD LDS. Oddíl adresáře aplikace však během instalace nevytvářejte.

 2. Ukončete instanci služby AD LDS, kterou jste právě vytvořili, provedením následujících kroků:

  1. Klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Služby.

  2. V modulu snap-in Služby klikněte pravým tlačítkem myši na instanci služby AD LDS a potom klikněte na příkaz Zastavit.

 3. Spusťte program Zálohování.

 4. V nabídce Akce klikněte na příkaz Obnovit.

 5. Podle pokynů Průvodce obnovením určete umístění zdrojových zálohovaných dat a označte konkrétní zálohu, z níž chcete data instance obnovit.

 6. V oblasti Vybrat typ obnovení klikněte na možnost Soubory a složky a na tlačítko Další.

 7. V oblasti Vybrat položky pro obnovení vyhledejte a vyberte složku obsahující datové soubory instance. Ve výchozím nastavení jsou databáze a soubory protokolu služby AD LDS umístěny ve složce %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\název_instance, kde název_instance je název instance služby AD LDS.

 8. V oblasti Zadat možnosti obnovení klikněte na možnosti Původní umístění a Přepsat existující soubory obnovenými soubory a na tlačítko Další.

 9. Dokončete obnovení kliknutím na tlačítko Dokončit.

 10. Po dokončení obnovení ukončete program Zálohování.

 11. Spusťte instanci služby AD LDS, kterou jste právě vytvořili, provedením následujících kroků:

  1. Klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Služby.

  2. V modulu snap-in Služby klikněte pravým tlačítkem myši na instanci služby AD LDS a potom klikněte na příkaz Spustit.

Další požadavky

 • Chcete-li spustit program Zálohování, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Zálohování.

 • Pokud nechtěně spustíte obnovení instance služby AD LDS přes aktuálně spuštěnou instanci služby AD LDS, doporučujeme okamžitě restartovat počítač, ukončit instanci služby AD LDS a potom provést obnovení znovu.

Obnovení instance služby AD LDS, která patří do konfigurační sady

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Úplné obnovení instance služby AD LDS, která patří do konfigurační sady
 1. V jedné ze zbývajících instancí služby AD LDS v konfigurační sadě odstraňte serverový objekt představující instanci služby AD LDS, kterou chcete obnovit, provedením následujících kroků:

  1. Otevřete příkazový řádek.

  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz dsmgmt a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Na příkazovém řádku dsmgmt: zadejte příkaz metadata cleanup a stiskněte klávesu ENTER.

  4. Na příkazovém řádku metadata cleanup: zadejte příkaz select operation target a stiskněte klávesu ENTER.

  5. Na příkazovém řádku select operation target: zadejte příkaz connections a stiskněte klávesu ENTER.

  6. Na příkazovém řádku server connections: zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   connect to server název_počítač:číslo_portu

   kde název_počítače:číslo_portu představuje instanci služby AD LDS, ke které se připojujete.

  7. Na příkazovém řádku server connections: zadejte příkaz q a stiskněte klávesu ENTER.

  8. Na příkazovém řádku select operation target: zadejte příkaz list sites a stiskněte klávesu ENTER. Zjistěte číslo odpovídající lokalitě, v níž je uložen serverový objekt, který chcete odstranit.

  9. Na příkazovém řádku select operation target: zadejte příkaz select site n a stiskněte klávesu ENTER. Hodnota n představuje číslo zjištěné v předchozím kroku.

  10. Na příkazovém řádku select operation target: zadejte příkaz list naming contexts a stiskněte klávesu ENTER. Zjistěte číslo odpovídající názvovému kontextu, který se dříve nacházel na serveru, jehož serverový objekt chcete odstranit.

  11. Zadejte příkaz select naming context n a stiskněte klávesu ENTER. Hodnota n představuje číslo zjištěné v předchozím kroku.

  12. Zadejte příkaz list servers in site a stiskněte klávesu ENTER. Zjistěte číslo přidružené k serveru, jehož serverový objekt chcete odstranit.

  13. Zadejte příkaz select server n a stiskněte klávesu ENTER. Hodnota n představuje číslo zjištěné v předchozím kroku.

  14. Na příkazovém řádku select operation target: zadejte příkaz q a stiskněte klávesu ENTER.

  15. Na příkazovém řádku metadata cleanup: zadejte příkaz remove selected server a stiskněte klávesu ENTER. Kliknutím na možnost yes potvrďte odstranění serverového objektu.

  16. Dále je nutné odstranit serverový objekt z kontejneru lokalit:

   CN=Servers,CN=název_lokality,CN=Sites,CN=Configuration,CN={identifikátor_GUID}

   kde název_lokality představuje název lokality, ve které se serverový objekt nachází, a identifikátor_GUID představuje identifikátor GUID (Globally Unique Identifier) instance služby AD LDS.

 2. Spusťte program Zálohování.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Obnovit.

 4. Podle pokynů Průvodce obnovením určete umístění zdrojových zálohovaných dat a označte konkrétní zálohu, z níž chcete data instance obnovit.

 5. V oblasti Vybrat typ obnovení klikněte na možnost Soubory a složky a na tlačítko Další.

 6. V oblasti Vybrat položky pro obnovení vyhledejte a vyberte složku obsahující datové soubory instance. Ve výchozím nastavení jsou databáze a soubory protokolu služby AD LDS umístěny ve složce %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\název_instance, kde název_instance je název instance služby AD LDS.

 7. V oblasti Zadat možnosti obnovení klikněte na možnost Alternativní umístění, určete dočasné umístění pro obnovené soubory a klikněte na tlačítko Další.

 8. Dokončete obnovení kliknutím na tlačítko Dokončit.

 9. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  %windir%\adam\adaminstall /adv

 10. Postupujte podle pokynů v Průvodci instalací služby AD LDS.

Další požadavky

 • Chcete-li spustit program Zálohování, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Zálohování.

 • Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 • Chcete-li zobrazit nápovědu k nástroji dsmgmt, zadejte na příkazovém řádku nástroje dsmgmt příkaz ? a stiskněte klávesu ENTER.

 • Pokud nechtěně spustíte obnovení instance služby AD LDS přes aktuálně spuštěnou instanci služby AD LDS, doporučujeme okamžitě restartovat počítač, ukončit instanci služby AD LDS a potom provést obnovení znovu.

Další informace


Obsah