Nástroj Csvde

Slouží k importu a exportu dat ze služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) pomocí souborů ukládajících data do formátu hodnot oddělených čárkami (CSV). Na základě standardu formátu souborů CSV můžete podporovat i dávkové operace.

Syntaxe

csvde [-i] [-f název_souboru] [-s název_serveru] [-c Řetězec 1 Řetězec 2] [-v] [-j Cesta] [-t Číslo_portu] [-d Základní_rozlišující_název] [-r Filtr_LDAP] [-p Obor] [-l Seznam_atributů_LDAP] [-o Seznam_atributů_LDAP] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a Identifikační_jméno_uživatele Heslo] [-b Uživatelské_jméno Doména Heslo]

Parametry

-i
Určuje režim importu. Není-li režim importu zadán, je výchozím režimem export.

-f Název_souboru
Označuje název souboru importu nebo exportu.

-s Název_Serveru
Určuje řadič domény, ve kterém má být provedena operace importu nebo exportu.

-c Řetězec 1 Řetězec 2
Nahradí všechny výskyty hodnoty Řetězec1 hodnotou Řetězec2. Tento parametr je obecně používán při importu z jedné domény do jiné, kdy je nutné rozlišující název domény exportu (Řetězec1) nahradit rozlišujícím názvem domény importu (Řetězec2).

-v
Nastaví podrobný režim.

-j Cesta
Nastaví umístění souboru protokolu. Výchozí je aktuální cesta.

-t Číslo_portu
Určuje číslo portu protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Výchozí port LDAP je 389. Port globálního katalogu je 3268.

-d Základní_rozlišující_název
Nastaví rozlišující název výchozího bodu hledání pro export dat.

-r Filtr_LDAP
Vytvoří vyhledávací filtr LDAP pro export dat.

-p Obor
Nastaví obor vyhledávání. Možnosti oboru vyhledávání jsou Base, OneLevel a SubTree.

-l Seznam_atributů_LDAP
Nastaví seznam atributů, které se zobrazí ve výsledcích exportu dotazu. Je-li tento parametr vynechán, budou vráceny všechny atributy.

-o Seznam_atributů_LDAP
Nastaví seznam atributů, které budou vynechány z výsledků exportu dotazu. Tento parametr je obvykle používán při exportu objektů ze služby AD DS (Active Directory Domain Services) a jejich následném importu do jiného adresáře kompatibilního s protokolem LDAP. Pokud nejsou atributy podporovány jiným adresářem, můžete je pomocí této možnosti ze sady výsledků vynechat.

-g
Vynechá stránkovaná vyhledávání.

-m
Vynechá atributy, které nelze zapsat, například atributy ObjectGUID a objectSID.

-n
Vynechá export binárních hodnot.

-k
Ignoruje chyby během operace exportu a pokračuje ve zpracování. Dále je uveden úplný seznam ignorovaných chyb:

 • Objekt již existuje.

 • Porušení omezení.

 • Atribut nebo hodnota již existuje.

-a Identifikační_jméno_uživatele Heslo
Nastaví spuštění příkazu pomocí zadaných hodnot Identifikační_jméno_uživatele a Heslo. Ve výchozím nastavení bude příkaz spuštěn pomocí pověření uživatele, který je nyní přihlášen k síti.

-b Uživatelské_jméno Doména Heslo
Nastaví spuštění příkazu pomocí zadaných hodnot Uživatelské_jméno Doména Heslo. Ve výchozím nastavení bude příkaz spuštěn pomocí pověření uživatele, který je nyní přihlášen k síti.

-?
Zobrazí nabídku příkazů.

Poznámky

 • Číst a ukládat data ve formátu CSV mohou aplikace, jako je například Microsoft Excel. Importovat a exportovat data ve formátu CSV mohou také nástroje pro správu serveru Microsoft Exchange Server a mnoho dalších nástrojů jiných dodavatelů.

  Formát CSV se skládá z jednoho či více řádků dat, na kterých jsou jednotlivé hodnoty odděleny čárkami. První řádek (označovaný někdy jako záhlaví) souboru CSV musí obsahovat názvy jednotlivých atributů ve stejném pořadí jako data na všech ostatních řádcích.

  Příklad:

  Běžný_název,Jméno,Příjmení,Popis

  Přihlašovací_jméno_prvního_uživatele,Jméno_prvního_uživatele,Příjmení_prvního_uživatele,Manažer

  Přihlašovací_jméno_druhého_uživatele,Jméno_druhého_uživatele,Příjmení_druhého_uživatele,Prezident

 • Pomocí příkazu csvde -r můžete vytvořit vyhledávací filtr LDAP pro export dat. Například následující filtr vyexportuje všechny uživatele s určitým příjmením:

  csvde -r (and(objectClass=Uživatel)(sn=Příjmení))

Vysvětlení formátování

Formát Význam

Kurzíva

Informace, které je nutné zadat

Bold

Prvky, které je nutné zadat přesně uvedeným způsobem

Tři tečky (...)

Parametr, který může být na příkazovém řádku zadán opakovaně

Hranaté závorky ([] )

Volitelné položky

Uvnitř složených závorek ({}), volby oddělené svislou čarou (|). Příklad: {sudý|lichý}

Sada voleb, z nichž je nutné jednu vybrat

Písmo Courier

Kód nebo výstup programu

Další informace


Obsah