Při řízení přístupu k datům v adresáři služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) využívá oprávnění udělená uživatelům a skupinám. Jako členy skupin služby AD LDS podporuje souběžné používání uživatelů systému Windows a uživatelů služby AD LDS. Služba AD LDS poskytuje čtyři výchozí skupiny založené na rolích. Podle potřeby můžete vytvořit další skupiny služby AD LDS. Aby bylo možné vytvořit uživatele služby AD LDS, je třeba nejprve naimportovat definice tříd objektů uživatele, které jsou dodávány se službou AD LDS, nebo zadat vlastní definice objektů uživatele.

Úkol Reference

Přečtěte si informace o uživatelích a skupinách služby AD LDS.

Principy uživatelů a skupin služby AD LDS

Rozšiřte schéma instance, aby zahrnovalo třídy uživatelů.

Import tříd uživatelů poskytovaných službou AD LDS

Přidejte uživatele do adresáře.

Přidání uživatele služby AD LDS do adresáře

Přidejte členy do skupin služby AD LDS.

Přidání členů do skupiny služby AD LDS nebo jejich odebrání


Obsah