V Průvodci instalací služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) na stránce Možnosti instalace zvolíte, zda chcete nainstalovat jedinečnou instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), nebo ji připojit k existující konfigurační sadě.

Možnost instalace Výsledek

Jedinečná instance

Pokud zvolíte instalaci jedinečné instance služby AD LDS, nebude instance služby AD LDS, kterou nainstalujete, součástí žádné existující konfigurační sady a nebude mít žádné replikační partnery. Průvodce vytvoří nové výchozí kopie oddílů adresáře konfigurace a schématu pro nově vytvářenou instanci služby AD LDS. V této nové instanci služby AD LDS nebudou k dispozici žádná rozšíření schématu, která jste přidali do jakékoli jiné instance služby AD LDS.

Replika existující instance

Pokud zvolíte instalaci repliky existující instance služby AD LDS, bude instalovaná instance služby AD LDS obsahovat replikované kopie oddílů adresáře konfigurace a schématu (včetně všech rozšíření schémat) z instance, ze které chcete provést replikaci. Navíc můžete v průvodci výběrově replikovat libovolné oddíly adresáře aplikace existující ve zdrojové konfigurační sadě. Jako zdroj, ze kterého chcete provést replikaci, je nutné zadat spuštěnou instanci služby AD LDS. Chcete-li urychlit proces replikace pro novou instanci, můžete jako zdroj dat použít obnovenou kopii dříve zazálohované instance služby AD LDS.

Instance služby AD LDS se skládá z jedné kopie adresářové služby AD LDS a k ní přidruženého úložiště adresářů, přiřazených portů LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) a SSL (Secure Sockets Layer) a protokolu událostí aplikace. V jednom počítači lze najednou spustit několik instancí služby AD LDS.

Instanci služby AD LDS můžete připojit ke konfigurační sadě pouze během instalace služby AD LDS.

Další informace


Obsah