Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítővarázslójának Telepítési beállítások lapján meg kell adnia, hogy egyedi Active Directory LDS-példányt hoz-e létre, vagy pedig egy meglévő konfigurációkészlethez kíván csatlakozni.

Telepítési beállítás Eredmény

Egyedi példány

Ha egyedi Active Directory LDS-példányt telepít, akkor az nem lesz része egyetlen létező konfigurációkészletnek sem, és replikációs partnere sem lesz. A varázsló új, alapértelmezett másolatot hoz létre a konfigurációs címtárpartícióból és a séma címtárpartíciójából a létrehozni kívánt új AD LDS-példányhoz. Ez az új AD LDS-példány nem fogja tartalmazni az egyéb AD LDS-példányokhoz adott sémabővítéseket sem.

Meglévő példány replikája

Amennyiben létező Active Directory LDS-példány replikáját kívánja telepíteni, a telepítendő AD LDS-példány a konfigurációs címtárpartíció és a séma címtárpartíciója replikált másolatait és a kapcsolódó sémabővítéseket fogja tartalmazni (forrásuk a replikálás forráspéldánya). A varázslóban megadható az is, hogy a program külön replikálja a forrásul szolgáló konfigurációkészletben lévő összes alkalmazásspecifikus címtárpartíciót. A replikálás forrásául működő Active Directory LDS-példányt kell megadni. Az új példányhoz kapcsolódó replikálás gyorsítása végett adatforrásként egy előzőleg biztonsági mentéssel mentett AD LDS-példány visszaállított másolatát is megadhatja.

Egy Active Directory LDS-példány az AD LDS címtárszolgáltatás másolatából, annak kapcsolódó címtárolójából, hozzárendelt LDAP- és SSL-portjából, valamint alkalmazás-eseménynaplójából tevődik össze. Ugyanazon a számítógépen egyszerre több Active Directory LDS-példány is futhat.

Az Active Directory LDS-példányok csak az AD LDS szolgáltatás telepítése során rendelhetők konfigurációkészlethez.

További hivatkozások


Tartalom