Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) címtára logikai címtárpartíciókba, névhasználati környezetekbe van szervezve. Három címtárpartíció-típus létezik: konfigurációs, alkalmazásspecifikus és séma-címtárpartíció. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások mindegyik címtára egy konfigurációs címtárpartícióval, egy séma-címtárpartícióval és nulla vagy több alkalmazásspecifikus címtárpartícióval rendelkezhet. Az alkalmazásspecifikus címtárpartíciók az alkalmazások által használt adatokat tartalmazzák. Új alkalmazásspecifikus címtárpartíciók az új Active Directory LDS-példányok létrehozásakor vagy azt követően hozhatók létre.


Tartalom