Az Active Directory LDS adatainak biztonsági mentése és visszaállítása

Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) adatairól és naplófájljairól rendszeres időközönként biztonsági másolatot kell készíteni annak érdekében, hogy egy esetleges rendszerhiba alkalmával biztosítani lehessen az alkalmazások és a felhasználók adatigényének kielégítését.

Az Active Directory LDS biztonsági mentése

Az Active Directory LDS-kiszolgálókon üzemelő minden egyes Active Directory LDS-példány alapértelmezés szerint a %program files%\Microsoft adam\példány_neve\data könyvtárba menti adatbázisfájlját (Adamntds.dit) és az ahhoz kapcsolódó naplófájlokat. Ezekről a fájlokról a vállalat biztonságimásolat-tervének részeként rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni. A szükséges adatok biztonsági mentéséhez a Windows Server biztonsági másolat segédprogram vagy a Windows Logo program feltételeinek eleget tévő, más gyártó által forgalmazott bármely program használható. Az Active Directory LDS-példányok biztonsági mentéséről Az Active Directory LDS-példányok adatainak biztonsági mentése című témakörben olvashat részletesen.

Az Active Directory LDS visszaállítása

Adatbázis létező Active Directory LDS-példányba történő visszaállításakor a művelet futtatása előtt le kell állítani az Active Directory LDS-példányt. Ezenkívül ajánlott a visszaállítást megelőzően áthelyezni vagy törölni a létező adatbázis- és naplófájlokat az Active Directory LDS-példányból.

Mérvadó másolat visszaállítása

Ha a címtárban található objektumokat véletlenül törli vagy módosítja, és ezek az objektumok konfigurációkészletbe lettek replikálva, az objektumok visszaállítása csak mérvadó másolatok visszaállításával történhet, mert csak így replikálja a rendszer az objektumok helyes verzióját. A címtáradatok mérvadó visszaállításához az adatok visszaállítását követően, de még az Active Directory LDS-példány újraindítása előtt futtassa a dsdbutil segédprogramot. A dsdbutil segédprogram lehetővé teszi a címtárobjektumok megjelölését a mérvadó visszaállításhoz. Egy adott objektum mérvadó másolat visszaállításához történő megjelölése esetén a rendszer úgy módosítja az objektum frissítési sorozatszámát, hogy az nagyobb legyen a konfigurációkészletben tárolt bármilyen más frissítési sorozatszámnál. Ezzel biztosítható az, hogy a visszaállított adatok konfigurációkészletbeli replikálása megfelelően történjen.

Az Active Directory LDS-példányok visszaállításáról és a mérvadó másolat visszaállításáról Az Active Directory LDS-példányok adatainak visszaállítása című témakör nyújt bővebb felvilágosítást.

Amennyiben az Active Directory LDS biztonsági másolatának visszaállítása működésben lévő Active Directory LDS-példányon keresztül történik, a Windows Server biztonsági másolat segédprogram nem véglegesíti a visszaállított fájlokat, és a számítógép újraindításáig nem írja lemezre a fájlokat. Ilyenkor a működésben lévő Active Directory LDS-példányon a Windows Server biztonsági másolat segédprogram futtatása után végrehajtott címtármódosítások elvesznek.

Ha az adott Active Directory LDS-példány biztonsági mentését véletlenül indítja el a működésben lévő Active Directory LDS-példányon, azonnal indítsa újra a számítógépet, állítsa le az Active Directory LDS-példányt, majd hajtsa végre újból a visszaállítást.

További hivatkozások


Tartalom