ADSI-szerkesztő

Az ADSI-szerkesztő Microsoft Management Console (MMC) beépülő modulként futtatható, és olyan számítógépen nyitható meg a Start menü Felügyeleti eszközök almenüjének ADSI-szerkesztő parancsára kattintva, amelyen telepítve van az AD LDS-kiszolgálói szerepkör.

Az alábbi szakaszok a konzolfán kijelölt csomópontok és a Művelet menüben választott parancsok szerint ismertetik az ADSI-szerkesztő beépülő modul felhasználói felületét.

ADSI-szerkesztő csomópont

A felhasználói felületen lévő alábbi beállítások megjelenítéséhez jelölje ki az ADSI-szerkesztés csomópontot a konzolfán, majd a Művelet menüben kattintson a Csatlakozás parancsra: Megjelenik a Kapcsolat beállításai párbeszédpanel.

A Kapcsolat beállításai párbeszédpanel alábbi beállításainak megadásával kapcsolatot hozhat létre az AD LDS-példány kívánt címtárpartíciójával.

Beállítás Részletek

name

Ide írhatja be a kapcsolat megjelenítendő nevét. A kapcsolat az itt megadott kapcsolatnéven jelenik meg a konzolfán.

Kapcsolódási pont

Itt adhatja meg, hogy miként kíván csatlakozni az AD LDS-példányhoz. Csatlakozhat egy AD LDS-példányban lévő megkülönböztető névhez vagy névhasználati környezethez, de választhat egy jól ismert névhasználati környezetet is.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint az AD LDS nem biztosít névhasználati környezetet.

Számítógép

A felügyelni kívánt Active Directory LDS-példányt futtató számítógép megadása. A kiszolgálónevet vagy az IP-címet kell megadnia. Ha az AD LDS-példány nem az LDAP protokoll alapértelmezett kommunikációs portszámát (389) használja, meg kell adnia az AD LDS-példány által használt portszámot is.

Speciális

Erre a gombra kattintva megadhatja azokat a hitelesítő adatokat és azt a kötési módszert, amelyet az AD LDS-példánnyal létesített kapcsolatok esetében használni kíván.

A Művelet menü Frissítés parancsára kattintva frissítheti a kapcsolatok és objektumok ADSI-szerkesztőben megjelenített adatait.

Kapcsolatcsomópont

Az alábbi parancsok futtatásához jelölje ki valamelyik létrehozott kapcsolat csomópontját a konzolfán, majd a Művelet menüben kattintson a kívánt parancsra.

Parancs Részletek

Eltávolítás

A kijelölt kapcsolat csomópontjának eltávolítása az ADSI-szerkesztőből. Ez a parancs kizárólag az ADSI-szerkesztő konzolfája tartalmát érinti, az AD LDS-példányból nem töröl objektumot.

Séma frissítése most

A sémainformációk újratöltése az AD LDS-példányból a helyi számítógép gyorsítótárába.

Új

Új lekérdezést létrehozása az Új menüpontra mutatva, majd a Lekérdezés parancsra kattintva.

Átnevezés

A kapcsolatcsomópont új nevének megadása.

Frissítés

A kapcsolatok és objektumok ADSI-szerkesztőben megjelenített adatainak frissítése.

Objektumcsomópont

Az alábbi parancsok futtatásához kattintson a kívánt címtárobjektumra az AD LDS-példány megfelelő címtárpartíciójában, majd a Művelet menüben kattintson az alábbi táblázatban felsorolt parancsok egyikére.

Parancs Részletek

Áthelyezés

Az objektum áthelyezése az AD LDS egy másik tárolójába. A megnyíló párbeszédpanelen kijelölheti a céltárolót.

Új kapcsolat innen

Új kapcsolat létrehozása és hozzáadása a konzolfához.

Új

Az Új menüpont Objektum parancsára kattintva új gyermekobjektumot hozhat létre a kiválasztott tárolóban. A parancs hatására megnyílik néhány összetartozó párbeszédpanel, amelyek sora az objektumosztályt tartalmazó panellel kezdődik. Ha nem jogosult objektum létrehozására a kiválasztott tárolóban, a panelen nem jelennek meg osztályok. Miután kiválasztotta a kívánt osztályt, újabb párbeszédpanelek jelennek meg a kötelező attribútumok definiálásához. Az utolsó párbeszédpanelen az Egyebek gombra kattintva megtekintheti és szerkesztheti a nem kötelező attribútumokat.

Törlés

A kijelölt objektum törlése az AD LDS szolgáltatásból. A megjelenő párbeszédpanel kéri a törlés megerősítését. Ha nem jogosult az objektum törlésére az AD LDS szolgáltatásból, ez a parancs nem jelenik meg a menüben.

Átnevezés

Az AD LDS-objektum nevének módosítása.

Frissítés

A kapcsolatok és objektumok ADSI-szerkesztőben megjelenített adatainak frissítése.

Tulajdonságok

Egy párbeszédpanel megnyitása, amelyen módosíthatja az adott objektum attribútumainak értékét.

Jelszó törlése

Ez a beállítás csak unicodePwd attribútummal rendelkező objektumok esetében jelenik meg. Megadásakor megnyílik egy párbeszédpanel, amelyen alaphelyzetbe állíthatja az unicodePwd attribútum értékét.

További hivatkozások


Tartalom