Az Alkalmazásspecifikus címtárpartíció lapon a telepítés során új alkalmazásspecifikus címtárpartíció hozható létre az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokhoz (AD LDS). Az alkalmazásspecifikus címtárpartíciók egy vagy több címtárbarát alkalmazás specifikus adatait tárolják. Az AD LDS telepítővarázslója nem teszi kötelezővé alkalmazásspecifikus címtárpartíció létrehozását. Új alkalmazásspecifikus címtárpartíciók az új Active Directory LDS-példányok létrehozásakor vagy azt követően hozhatók létre.

Alkalmazásspecifikus címtárpartíció létrehozásakor megkülönböztető névvel kell ellátni az új partíciót. Az AD LDS az X.500 és a DNS formátumú megkülönböztető neveket egyaránt támogatja. Alkalmazásspecifikus címtárpartíció AD LDS szolgáltatásbeli megadásakor a következő táblázatban felsorolt megkülönböztető nevek bármely attribútumtípusát használhatja. Az alkalmazni kívánt megkülönböztető névben legalább egy attribútum megadása kötelező.

Megkülönbözető név attribútuma A következő attribútumokat adhatja meg:

C

Ország/terület

CN

Tároló

DC

Tartomány-összetevő

L

Hely

O

Szervezet

OU

Szervezeti egység

Példa:

CN=Partíció1,DC=Futrinka,DC=COM

Fontos!

Ha az alkalmazásspecifikus címtárpartícióban szervezetiegység-tárolókat szeretne megadni, a megadott megkülönböztető név korlátozódjon az OU, C, O és DC objektumosztályra. A szervezeti egységek alapértelmezés szerint csak ezen objektumosztályokba vehetők fel. A kívánt szervezeti egység (OU) felvehető például az o=Microsoft,c=US osztályba, a cn=test,o=Microsoft,c=US osztályhoz azonban nem adható hozzá szervezeti egység.

További hivatkozások


Tartalom