Az Ldp.exe eszközzel adhat hozzá új alkalmazásspecifikus címtárpartíciót meglévő AD LDS-példányhoz.

Az eljárás végrehajtásához legalább az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányának Rendszergazdák csoportjához kell tartoznia. Az AD LDS telepítése közben AD LDS-rendszergazdaként definiált rendszerbiztonsági tag alapértelmezés szerint egyben a konfigurációs partíció Rendszergazdák csoportjának tagja is lesz. További információt az AD LDS-csoportokról Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások felhasználóinak és csoportjainak ismertetése című témakörben talál.

Alkalmazásspecifikus címtárpartíció hozzáadása meglévő AD LDS-példányhoz
 1. Nyissa meg az LDP eszközt, és hozzon létre kapcsolatot, majd kötést egy Active Directory LDS-példánnyal. További információt a következő témakörben talál: Active Directory LDS-példány kezelése az Ldp.exe paranccsal.

 2. Kattintson a Tallózás menü Gyermek hozzáadása parancsára.

 3. A DN mezőbe írja be az alkalmazásspecifikus címtárpartíció megkülönböztető nevét.

 4. A Szabály szerkesztése csoport Attribútum mezőjébe írja be az ObjectClass, az Értékek mezőbe pedig a container értéket, majd kattintson a Bevitel gombra.

 5. A Szabály szerkesztése csoport Attribútum mezőjébe írja be az instanceType, az Értékek mezőbe pedig az 5 értéket, majd kattintson a Bevitel gombra.

 6. Kattintson a Futtatás gombra.

  Az új alkalmazásspecifikus címtárpartíció felvétele után a következőhöz hasonló információ jelenik meg a jobb oldali ablaktáblában:

  Hozzáadva {megkülönböztető név}

  ahol a megkülönböztető név a 3. lépésben megadott megkülönböztető név.

 7. Kattintson a Bezárás gombra.

További szempontok

 • Az Ldp eszköz megnyitásához kattintson a Start gombra, majd a Futtatás parancsra. Írja be az ldp parancsot, majd kattintson az OK gombra.

 • Az alkalmazásspecifikus címtárpartíció bármilyen objektumosztályú lehet, de az instanceType attribútum értéke 5 kell, hogy legyen.

További hivatkozások


Tartalom