K přidání nového oddílu adresáře aplikace do existující instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se používá nástroj Ldp.exe.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v instanci služby AD LDS. Ve výchozím nastavení se zaregistrovaný objekt zabezpečení, který během instalace služby AD LDS určíte jako správce služby AD LDS, stane členem skupiny Administrators v oddílu konfigurace. Další informace o skupinách služby AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Přidání oddílu adresáře aplikace do existující instance služby AD LDS
 1. Spusťte nástroj Ldp a potom se připojte a vytvořte vazbu k instanci služby AD LDS. Další informace naleznete v tématu Použití nástroje Ldp.exe ke správě instance služby AD LDS.

 2. V nabídce Procházet klikněte na příkaz Přidat podřízenou položku.

 3. Do pole Rozlišující název zadejte rozlišující název oddílu aplikace.

 4. V části Upravit položku zadejte hodnotu ObjectClass do pole Atribut a hodnotu container do pole Hodnoty a pak klikněte na možnost Zadat.

 5. V části Upravit položku zadejte hodnotu instanceType do pole Atribut a hodnotu 5 do pole Hodnoty a pak klikněte na možnost Zadat.

 6. Klikněte na tlačítko Spustit.

  Po přidání nového oddílu adresáře aplikace se v podokně podrobností zobrazí následující informace:

  Přidáno {rozlišující_název}

  kde rozlišující_název je rozlišující název, který jste zadali v kroku 3.

 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Další informace

 • Chcete-li spustit nástroj Ldp, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Spustit, zadejte příkaz ldp a klikněte na tlačítko OK.

 • Oddíly adresáře aplikace mohou mít libovolnou třídu objektu, ale musí mít hodnotu 5 pro atribut instanceType.

Další informace


Obsah