Na stránce Pověření pro správu konfigurační sady je třeba zadat platná pověření pro správu konfigurační sady, ke které instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) připojujete.

Poznámka

Účet, který zadáte na této stránce průvodce, musí patřit do skupiny Administrators v oddílu adresáře konfigurace v konfigurační sadě, ke které se připojujete (CN=Administrators,CN=Roles,CN=Configuration,CN={identifikátor_GUID}).

Další informace


Obsah