Editor ADSI je modul snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) pro obecnou správu služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Je nainstalován jako součást role serveru služby AD LDS. Chcete-li modul snap-in Editor ADSI používat ke správě instance služby AD LDS, je nutné se nejprve připojit a vytvořit vazbu k instanci. Kontejnery a objekty v instanci můžete spravovat tak, že je procházením vyhledáte a kliknete na ně pravým tlačítkem myši.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v instanci služby AD LDS. Ve výchozím nastavení se zaregistrovaný objekt zabezpečení, který během instalace služby AD LDS určíte jako správce služby AD LDS, stane členem skupiny Administrators v oddílu konfigurace. Další informace o skupinách služby AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Připojení a vytvoření vazby k instanci služby AD LDS pomocí modulu snap-in Editor ADSI
 1. Spusťte modul snap-in Editor ADSI.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na položku Editor ADSI.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Připojit.

 4. V části Vyberte nebo zadejte doménu nebo server: (Server | Doména[:port] zadejte název DNS (Domain Name System), název NetBIOS nebo adresu IP počítače, ve kterém je spuštěna instance služby AD LDS, dále dvojtečku (:) a komunikační port protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) používaný instancí služby AD LDS, ke které se chcete připojit.

  Poznámka

  Pokud jste již dříve byli připojeni k instanci v tomto počítači, budou server a port pravděpodobně uvedeny v seznamu.

 5. V části Spojovací bod proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klikněte na možnost Vyberte nebo zadejte rozlišující název nebo názvový kontext a zadejte rozlišující název, ke kterému se chcete připojit.

  • Klikněte na možnost Vyberte dobře známý názvový kontext a potom klikněte na položku Konfigurace, RootDSE nebo Schéma.

 6. Chcete-li se připojit pomocí alternativního účtu, klikněte na možnost Upřesnit, na možnost Zadat pověření a v části Připojit pomocí těchto pověření zadejte doménu, uživatelské jméno a heslo daného účtu.

Další informace

 • Chcete-li otevřít modul snap-in Editor ADSI, klikněte v počítači s nainstalovanou rolí serveru služby AD LDS na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Editor ADSI.

 • Chcete-li vytvořit další připojení k instancím služby AD LDS, klikněte u každého nového připojení v nabídce Akce na příkaz Připojit.

 • Výchozí komunikační port protokolu LDAP je 389.

 • Jestliže se chcete připojit k instanci služby AD LDS spuštěné v místním počítači, zadejte jako název serveru parametr localhost.

Další informace


Obsah