Uživatele a skupiny lze ve službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) spravovat pomocí modulu snap-in Editor ADSI nebo prostřednictvím aplikací pro práci s adresáři. Informace o uživatelích a skupinách ve službě AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Chcete-li vytvořit uživatele ve službě AD LDS, je nutné nejprve do schématu služby AD LDS importovat nepovinné třídy uživatelů, které jsou součástí této služby. Tyto třídy uživatelů jsou dodány v importovatelných souborech LDF, které najdete v adresáři %windir%\adam v počítači s nainstalovanou službou AD LDS.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v instanci služby AD LDS. Ve výchozím nastavení se zaregistrovaný objekt zabezpečení, který během instalace služby AD LDS určíte jako správce služby AD LDS, stane členem skupiny Administrators v oddílu konfigurace. Další informace o skupinách služby AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Přidání skupiny služby AD LDS do adresáře
 1. Spusťte modul snap-in Editor ADSI.

 2. Připojte se a vytvořte vazbu k instanci služby AD LDS, do které chcete přidat skupinu. Další informace naleznete v tématu Použití modulu snap-in Editor ADSI ke správě instance služby AD LDS.

 3. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na oddíl adresáře, do kterého chcete přidat skupinu.

 4. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na kontejner, do kterého chcete přidat skupinu, přejděte na položku Nový a pak klikněte na položku Objekt.

 5. V okně Vybrat třídu klikněte na položku Skupina a klikněte na tlačítko Další.

 6. V okně Hodnota zadejte běžný název (CN) nové skupiny a klikněte na tlačítko Další.

 7. Chcete-li nastavit hodnoty pro další atributy, klikněte na položku Další atributy.

 8. Po nastavení všech požadovaných atributů pro novou skupinu klikněte na tlačítko Dokončit.

Další informace

 • Chcete-li otevřít modul snap-in Editor ADSI, klikněte v počítači s nainstalovanou rolí serveru služby AD LDS na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Editor ADSI.

 • Při zadávání hodnoty atributu groupType představuje číslo 2147483650 (ekvivalent hexadecimální hodnoty 0x80000002) skupinu typu účet.

 • Úkol popsaný v tomto postupu můžete provést také v prostředí Modul služby Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Prostředí Modul služby Active Directory otevřete kliknutím na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a potom na položku Modul služby Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Další informace naleznete v tématu Přidání skupiny služby AD LDS do adresáře (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137810 (Stránka může být v angličtině.)). Další informace o prostředí Windows PowerShell naleznete na webu Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Stránka může být v angličtině.)).

Další informace


Obsah