U kunt gebruikers en groepen in AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) beheren met de module ADSI bewerken of via uw Active Directory-toepassingen. Zie Wat zijn AD LDS-gebruikers en -groepen? voor meer informatie.

Als u gebruikers wilt maken in AD LDS, moet u eerst de optionele gebruikersklassen die bij AD LDS worden geleverd, importeren in het AD LDS-schema. Deze gebruikersklassen bevinden zich in importeerbare LDF-bestanden in de map %windir%\adam op de computer waarop AD LDS is geïnstalleerd.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators van het AD LDS-exemplaar. Standaard wordt de beveiligings-principal die u tijdens de installatie van AD LDS als de AD LDS-administrator opgeeft, een lid van de groep Administrators in de configuratiepartitie. Zie Wat zijn AD LDS-gebruikers en -groepen? voor meer informatie over AD LDS-groepen.

Een AD LDS-groep toevoegen aan de directory
 1. Open ADSI bewerken.

 2. Maak een verbinding en een binding met het AD LDS-exemplaar waaraan u een groep wilt toevoegen. Zie AD LDS-exemplaren beheren met behulp van ADSI bewerken voor meer informatie.

 3. Dubbelklik in de consolestructuur op de mappartitie waaraan u de groep wilt toevoegen.

 4. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op de container waaraan u de groep wilt toevoegen, wijs Nieuw aan en klik op Object.

 5. Klik bij Selecteer een klasse op Groep en klik op Volgende.

 6. Typ bij Waarde een algemene naam (CN) voor de nieuwe groep en klik op Volgende.

 7. Als u waarden voor extra kenmerken wilt instellen, klikt u op Meer kenmerken.

 8. Nadat u alle extra kenmerken voor de nieuwe groep hebt ingesteld, klikt u op Voltooien.

Aanvullende overwegingen

 • U opent ADSI bewerken als volgt: op een computer waarop de AD LDS-serverrol is geïnstalleerd, klikt u op Start, Systeembeheer en vervolgens op ADSI bewerken.

 • Wanneer u een waarde voor het kenmerk groupType typt, geeft 2147483650 (gelijk aan het hexadecimale getal 0x80000002) het groepstype 'account' aan.

 • U kunt de taak in deze procedure ook uitvoeren met de Active Directory-module voor Windows PowerShell. U opent de Active Directory-module als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie AD LDS-groepen toevoegen aan de directory (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137810) voor meer informatie (pagina is mogelijk Engelstalig). Zie Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372) voor meer informatie over Windows PowerShell (pagina is mogelijk Engelstalig).

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave