Ldp.exe is een hulpprogramma met een grafische gebruikersinterface (GUI) voor algemeen beheer van een LDAP-service (Lightweight Directory Access Protocol). Als u Ldp.exe wilt gebruiken om een AD LDS-exemplaar (Active Directory Lightweight Directory Services) te beheren, moet u een verbinding en binding maken met het exemplaar en vervolgens de hiërarchie (structuur) van een DN-naam (Distinguished Name) van het exemplaar weergeven. U kunt vervolgens naar een object in de structuur navigeren en er met de rechtermuisknop op klikken om het te beheren.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators van het AD LDS-exemplaar. Standaard wordt de beveiligings-principal die u tijdens de installatie van AD LDS als de AD LDS-administrator opgeeft, een lid van de groep Administrators in de configuratiepartitie. Zie Wat zijn AD LDS-gebruikers en -groepen? voor meer informatie over AD LDS-groepen.

De inhoud van een AD LDS-exemplaar weergeven met behulp van Ldp.exe
 1. Open Ldp.

 2. Klik in het menu Verbinding maken op Verbinding maken.

 3. Typ bij Server de DNS-naam (Domain Name System), de NetBIOS-naam of het IP-adres (Internet Protocol) van de computer waarop het AD LDS-exemplaar wordt uitgevoerd.

 4. Geef bij Poort het LDAP- of SSL-communicatiepoortnummer (Secure Sockets Layer) op voor het AD LDS-exemplaar waarmee u verbinding wilt maken en klik op OK.

 5. Klik in het menu Verbinding op Verbinden.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een binding wilt maken met de referenties waarmee u zich hebt aangemeld, klikt u op Binding als momenteel aangemelde gebruiker.

  • Als u een binding wilt maken met een domeingebruikersaccount, klikt u op Binding met referenties, typt u de gebruikersnaam, het wachtwoord en de domeinnaam (of de computernaam, als u een lokaal werkstationaccount gebruikt) van het account dat u gebruikt en klikt u op OK.

  • Als u een binding wilt maken met alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord, klikt u op Eenvoudige binding, typt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account dat u gebruikt en klikt u op OK.

  • Als u een binding wilt maken via een geavanceerde methode (NTLM, DPA (Distributed Password Authentication), onderhandelen of samenvatting), klikt u op Geavanceerd (method), klikt u op Geavanceerd, selecteert u bij Methode de gewenste methode, stelt u de gewenste opties in en klikt u op OK.

 7. Klik op OK nadat u alle gewenste bindopties hebt opgegeven.

 8. Klik op Structuur in het menu Beeld.

 9. Typ bij Basis-DN de DN-naam (Distinguished Name) van het object dat u wilt gebruiken als het basisobject in het navigatievenster.

Aanvullende overwegingen

 • Klik op Start, wijs naar Uitvoeren, typ ldp en klik op OK om Ldp te openen.

 • De standaardcommunicatiepoort voor LDAP is 389. De standaardcommunicatiepoort voor SSL is 636.

 • Als u een verbinding wilt maken met een AD LDS-exemplaar dat wordt uitgevoerd op de lokale computer, typt u localhost als servernaam.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave