In AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) worden directorygegevens opgeslagen in een hiërarchisch, op bestanden gebaseerd maparchief. Het maparchief voor een bepaald AD LDS-exemplaar kunt u standaard vinden in het volgende bestand:

%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instancename\data\adamntds.dit

Elk AD LDS-exemplaar heeft een afzonderlijk maparchief. Bij elke gegevensbewerking die u in AD LDS uitvoert, inclusief zoeken, lezen, importeren, exporteren, indexeren, repliceren en het maken en terugzetten van back-ups, wordt het AD LDS-maparchief op een of andere manier gebruikt. Het maparchief is ingedeeld in logische mappartities die ook naamgevingscontexten worden genoemd.

Opmerking

Net als in AD DS (Active Directory Domain Services) wordt in AD LDS de ESE (Extensible Storage Engine) gebruikt voor het beheer van het maparchief.

Mappartities

Het AD LDS-maparchief is ingedeeld in logische mappartities. Er zijn drie verschillende typen mappartities: configuratie-, schema- en toepassingsmappartities. Elk AD LDS-maparchief moet een enkele configuratiemappartitie en een enkele schemamappartitie bevatten en kan nul of meer toepassingsmappartities bevatten. In de volgende tabel worden deze partitietypen, hun inhoud en hun vereisten voor AD LDS weergegeven.

Partitietype DN-naam Vereist/Optioneel Inhoud

Configuratie

CN=Configuration,CN={GUID}

Vereist

AD LDS-configuratiegegevens

Schema

CN=Schema,CN=Configuration,CN={GUID}

Vereist

Definities van klassen en kenmerken

Toepassing

Wordt toegewezen tijdens het maken van een partitie

Optioneel

Toepassingsgegevens

Configuratiemappartitie

De configuratiemappartitie bevat gegevens van replicatieschema's en replicasets, gegevens waarmee de overige partities in de replicatieset worden gedefinieerd, gegevens van gebruikers en groepen in de replicaset en andere gegevens voor AD LDS.

Schemamappartitie

De schemamappartitie bevat de definities voor het type gegevens dat het maparchief kan bevatten. De AD LDS-directoryservice maakt gebruik van de definities in de schemapartitie om de consistentie van de gegevens te waarborgen. Bovendien kunnen toepassingen in de schemapartitie opzoeken welk type gegevens in het AD LDS-exemplaar zijn toegestaan. U kunt het schema uitbreiden, zodat in AD LDS specifieke gegevens voor een bepaalde toepassing kunnen worden opgeslagen. Zie Wat zijn AD LDS-schema's? voor meer informatie.

Opmerking

Er worden een algemene configuratiepartitie en een algemene schemapartitie gerepliceerd naar exemplaren van de AD LDS-service die tot dezelfde configuratieset behoren. Zie Wat is AD LDS-replicatie en wat zijn configuratiesets? voor meer informatie over replicatie.

Toepassingsmappartities

Toepassingsmappartities bevatten de gegevens die door uw toepassingen worden gebruikt. U kunt een toepassingspartitie maken tijdens de installatie van AD LDS of op een willekeurig tijdstip na de installatie. Afhankelijk van de toepassing kunt u het schema handmatig uitbreiden of wordt het schema automatisch door de toepassing uitgebreid. Gewoonlijk beheert u de gegevens in een bepaalde toepassingsmappartitie via de toepassing. Nadat de toepassingsmappartitie is gemaakt, zijn de verwijzingsobjecten van de toepassingspartitie in AD LDS aanwezig in CN=Partitions,CN=Configuration.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave