Een exemplaar van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) is één actieve kopie van AD LDS. Meerdere exemplaren van AD LDS kunnen gelijktijdig op dezelfde computer worden uitgevoerd. (Dit geldt niet voor AD DS (Active Directory Domain Services)). Bij replicatie over meerdere servers wordt hierdoor beschikbaarheid en werklastverdeling verbeterd. Elk exemplaar van AD LDS heeft een aparte directory, een unieke servicenaam en een unieke servicebeschrijving die tijdens het maken van het exemplaar wordt toegewezen.

Taak Naslag

Meer informatie over AD LDS-exemplaren.

Wat zijn AD LDS-exemplaren?

De wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup uitvoeren.

Nieuwe AD LDS-exemplaren maken


Inhoudsopgave