Het databasebestand en de bijbehorende logboekbestanden van elk exemplaar van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) dat op een AD LDS-server wordt uitgevoerd, worden standaard opgeslagen in een exemplaarspecifieke map. Neem deze bestanden op in het back-upschema van uw organisatie. U kunt een back-up van de map maken via Windows Server Backup of een ander back-upprogramma.

Taak Naslag

Meer informatie over AD LDS-exemplaren.

Wat zijn AD LDS-exemplaren?

Meer informatie over back-ups van AD LDS-exemplaren maken en terugzetten.

Wat houdt een back-up van een AD LDS-exemplaar maken en terugzetten in?

Voer Windows Server Backup uit.

Als u een back-up van een exemplaar maakt, zorg er dan voor dat het betreffende exemplaar actief is. Als u een exemplaar terugzet, moet het exemplaar zijn gestopt. Gebruik de module Services om een exemplaar van AD LDS te starten of stoppen.

Back-ups maken van AD LDS-exemplaargegevens

Gegevens van AD LDS-exemplaren terugzetten


Inhoudsopgave