Som standard lagrar varje AD LDS-instans som körs på en AD LDS-server sina databasfiler och tillhörande loggfiler i en instansspecifik katalog. Dessa filer bör ingå i den ordinarie planen för säkerhetskopiering i din organisation. Du kan säkerhetskopiera katalogen med Windows Server Backup eller något annat säkerhetskopieringsverktyg.

Åtgärd Referensinformation

Läs om AD LDS-instanser.

Så här fungerar AD LDS-instanser

Läs om säkerhetskopiering och återställning av AD LDS-instanser

Så här fungerar säkerhetskopiering och återställning av en AD LDS-instans

Kör Windows Server Backup.

Om du säkerhetskopierar en instans bör du se till att den instansen körs. Om du återställer en instans msåte du ser till att den är stoppad. Starta eller stoppa en AD LDS-instans med hjälp av snapin-modulen Tjänster.

Säkerhetskopiera AD LDS-instansdata

Återställa AD LDS-instansdata


Innehåll