AD LDS-katalogdatabasen (Active Directory Lightweight Directory Services) är uppdelad i logiska katalogpartitioner eller namngivningskontexter. Det finns tre olika typer av katalogpartitioner: konfiguration, schema och program. Varje AD LDS-katalogdatabas måste innehålla en konfigurationskatalogpartition och en schemakatalogpartition, och kan innehålla flera programkatalogpartitioner eller ingen alls. En programkatalogpartition innehåller de data som används av programmet. Du kan skapa en programkatalogpartition när du skapar en ny AD LDS-instans eller när som helst efteråt.


Innehåll