Vilken procedur du ska följa för att återställa en AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services) beror på huruvida instansen redan finns och om den tillhör en konfigurationsuppsättning:

Återställa AD LDS-data på en befintlig AD LDS-instans som tillhör en konfigurationsuppsättning

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här återställer du AD LDS-data auktoritativt på en befintlig AD LDS-instans som tillhör en konfigurationsuppsättning
 1. Om den AD LDS-instans som du vill återställa data på körs, stoppar du den.

 2. Öppna Säkerhetskopiering.

 3. Klicka på ÅterställÅtgärd-menyn.

 4. Följ anvisningarna i återställningsguiden för att ange plats för källans säkerhetskopieringsdata och identifiera säkerhetskopieringen som instansdata ska återställas från.

 5. I Välj typ av återställning klickar du på Filer och mappar och sedan på Nästa.

 6. I Välj objekt att återställa bläddrar du till och väljer mappen med instansdatafilerna. Som standard finns AD LDS-databas- och loggfiler i %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instansnamn, där instansnamn är namnet på AD LDS-instansen.

 7. I Ange återställningsalternativ, klickar du på Ursprungliga platser och Skriv över befintliga filer med återställda filer och klickar sedan på Nästa.

 8. Klicka på Slutför för att slutföra återställningen.

 9. När återställningen är klar stänger du Säkerhetskopiering.

 10. Öppna Kommandotolken.

 11. Skriv följande i Kommandotolken och tryck sedan på RETUR:

  dsdbutil

 12. Skriv följande vid dsdbutil: och tryck sedan på RETUR:

  activate instance instansnamn

  där instansnamn är tjänstnamnet på den AD LDS-instans som du vill återställa data för.

 13. Skriv följande i dsdbutil: och tryck sedan på RETUR:

  authoritative restore

 14. Skriv ett av kommandona i följande tabell vid authoritative restore:.

  Kommando Beskrivning

  restore database

  Utför en auktoritativ återställning av hela katalogdatabasen.

  restore object dn

  Utför en auktoritativ återställning av det katalogobjekt vars unika namn motsvaras av dn.

  restore subtree dn

  Utför en auktoritativ återställning av katalogunderträd vars unika namn motsvaras av dn.

Ytterligare hänsyn

 • Öppna Säkerhetskopiering genom att klicka på Start, Administrationsverktyg och sedan på Säkerhetskopiering.

 • Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, högerklicka på Kommandotolken, och sedan klicka på Kör som administratör.

 • Stoppa AD LDS-instansen genom att använda snapin-modulen Tjänster.

 • Metoden kan användas om du vill att återställda data auktoritativt ska åsidosätta befintliga data i konfigurationsuppsättningen.

 • Om du vill har mer information om kommandot authoritative restore i dsdbutil skriver du ? vid authoritative restore: och trycker på RETUR.

 • Om du råkar starta en återställning av en AD LDS-instans över en AD LDS-instans som körs, bör du omedelbart starta om datorn, stoppa AD LDS-instansen och sedan köra återställningen igen.

Återställa en skadad databas som hindrar en befintlig AD LDS-instans från att starta

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här återställer du en skadad databas som hindrar den befintliga AD LDS-instansen från att starta
 1. Om den AD LDS-instans som du vill återställa data på körs stoppar du den.

 2. Öppna Säkerhetskopiering.

 3. Välj ÅterställÅtgärd-menyn.

 4. Följ anvisningarna i guiden för att ange plats för källans säkerhetskopieringsdata och identifiera säkerhetskopieringen som instansdata ska återställas från.

 5. I Välj typ av återställning, klickar du på Filer och mappar, och sedan på Nästa.

 6. I Välj objekt att återställa bläddrar du till och väljer mappen med instansdatafilerna. Som standard finns AD LDS-databas- och loggfiler i %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instansnamn, där instansnamn är namnet på AD LDS-instansen.

 7. I Ange återställningsalternativ klickar du på Ursprungliga platser och Skriv över befintliga filer med återställda filer och klickar sedan på Nästa.

 8. Klicka på Slutför för att slutföra återställningen.

 9. När återställningen är klar stänger du Säkerhetskopiering.

 10. Starta om AD LDS-instansen.

Ytterligare överväganden

 • Stoppa och starta om AD LDS-instansen genom att använda snapin-modulen Tjänster.

 • Öppna Säkerhetskopiering genom att klicka på Start, Administrationsverktyg och sedan på Säkerhetskopiering.

 • Om AD LDS-instansen inte startar när du har utfört denna åtgärd, utför du lämplig åtgärd för fullständig återställning av en AD LDS-instans, beroende på om din AD LDS-instans tillhör en konfigurationsuppsättning eller är unik.

 • Om du råkar starta en återställning av en AD LDS-instans över en AD LDS-instans som körs, bör du omedelbart starta om datorn, stoppa AD LDS-instansen och sedan köra återställningen igen.

Återställa en AD LDS-instans som inte tillhör en konfigurationsuppsättning

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här återställer du fullständigt en AD LDS-instans som inte tillhör en konfigurationsuppsättning
 1. Använd guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services, skapa en AD LDS-instans, ange samma inställningar som under den ursprungliga AD LDS-installationen. Men skapa ingen programkatalogpartition under installationen.

 2. Stoppa den AD LDS-instans du just skapat enligt nedan:

  1. Klicka på Start, på Administrationsverktyg och på Tjänster.

  2. I Tjänster högerklickar du på AD LDS-instansen och klickar på Stoppa.

 3. Öppna Säkerhetskopiering.

 4. Klicka på ÅterställÅtgärd-menyn.

 5. Följ anvisningarna i återställningsguiden för att ange plats för källans säkerhetskopieringsdata och identifiera säkerhetskopieringen som instansdata ska återställas från.

 6. Klicka på Filer och mappar i Välj typ av återställning och sedan på Nästa.

 7. I Välj objekt att återställa bläddrar du till och väljer mappen med instansdatafilerna. Som standard finns AD LDS-databas- och loggfiler i %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instansnamn, där instansnamn är namnet på AD LDS-instansen.

 8. I Ange återställningsalternativ, klickar du på Ursprungliga platser och Skriv över befintliga filer med återställda filer och klickar sedan på Nästa.

 9. Klicka på Slutför för att slutföra återställningen.

 10. När återställningen är klar stänger du Säkerhetskopiering.

 11. Starta den AD LDS-instans du just skapat enligt nedan:

  1. Klicka på Start, på Administrationsverktyg och på Tjänster.

  2. I Tjänster högerklickar du på AD LDS-instansen och klickar på Starta.

Ytterligare överväganden

 • Öppna Säkerhetskopiering genom att klicka på Start, Administrationsverktyg och sedan på Säkerhetskopiering.

 • Om du råkar starta en återställning av en AD LDS-instans över en AD LDS-instans som körs, bör du omedelbart starta om datorn, stoppa AD LDS-instansen och sedan köra återställningen igen.

Återställa en AD LDS-instans som tillhör en konfigurationsuppsättning

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här återställer du fullständigt en AD LDS-instans som tillhör en konfigurationsuppsättning
 1. På en av de återstående AD LDS-instanserna i konfigurationsuppsättningen tar du bort det serverobjekt som motsvarar den AD LDS-instans som du vill återställa, enligt nedan:

  1. Öppna Kommandotolken.

  2. Skriv dsmgmt i kommandotolken och tryck sedan på RETUR.

  3. Skriv metadata cleanup vid dsmgmt: och tryck på RETUR.

  4. Skriv select operation target vid metadata cleanup: och tryck på RETUR.

  5. Skriv connections vid select operation target: och tryck på RETUR.

  6. Skriv följande vid server connections: och tryck sedan på RETUR:

   connect to server datornamn:portnummer

   där datornamn:portnummer motsvarar den AD LDS-instans som du ansluter till.

  7. Skriv q vid server connections: och tryck på RETURN.

  8. Skriv list sites vid select operation target: och tryck på RETUR. Identifiera talet som motsvarar platsen för det serverobjekt du vill radera.

  9. Skriv select site n vid select operation target: och tryck på RETUR. n representerar talet som identifierades i föregående steg.

  10. Skriv list naming contexts vid select operation target: och tryck på RETUR. Identifiera det tal som motsvarar en namngivningskontext som tidigare fanns på den server vars serverobjekt du vill ta bort.

  11. Skriv select naming context n och tryck på RETUR, där n motsvarar det tal du identifierade i föregående steg.

  12. Skriv list servers in site och tryck på RETUR. Identifiera talet som är kopplat till den server vars serverobjekt du vill ta bort.

  13. Skriv select server n och tryck på RETUR, där n motsvarar det tal du identifierade i föregående steg.

  14. Skriv q vid select operation target: och tryck på RETUR.

  15. Skriv remove selected server vid metadata cleanup: och tryck på RETUR. Klicka på yes för att bekräfta att du vill ta bort serverobjektet.

  16. Du måste dessutom ta bort serverobjektet från platsbehållaren:

   CN=Servers,CN=platsnamn,CN=Sites,CN=Configuration,CN={GUID}

   där platsnamn motsvarar namnet på den plats där serverobjektet finns och GUID motsvarar den globalt unika identifieraren (GUID) för AD LDS-instansen.

 2. Öppna Säkerhetskopiering.

 3. Klicka på ÅterställÅtgärd-menyn.

 4. Följ anvisningarna i återställningsguiden för att ange var källans säkerhetskopieringsdata och identifiera den säkerhetskopia som instansdata ska återställas från.

 5. Klicka på Filer och mappar I Välj typ av återställning och sedan på Nästa.

 6. I Välj objekt att återställa bläddrar du till och väljer mappen med instansdatafilerna. Som standard finns AD LDS-databas- och loggfiler i %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instansnamn där instansnamn är namnet på AD LDS-instansen.

 7. I Ange återställningsalternativ, klickar du på Alternativ plats, anger en tillfällig plats för de återställda filerna och klickar sedan på Nästa.

 8. Klicka på Slutför för att slutföra återställningen.

 9. Skriv följande i Kommandotolken och tryck sedan på RETUR:

  %windir%\adam\adaminstall /adv

 10. Följ anvisningarna i guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.

Ytterligare överväganden

 • Öppna Säkerhetskopiering genom att klicka på Start, Administrationsverktyg och sedan på Säkerhetskopiering.

 • Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, högerklicka på Kommandotolken och välja Kör som administratör.

 • Vill du ha hjälp med dsmgmt skriver du ? vid dsmgmt och trycker på RETUR.

 • Om du råkar starta en återställning av en AD LDS-instans över en AD LDS-instans som körs, bör du omedelbart starta om datorn, stoppa AD LDS-instansen och sedan köra återställningen igen.

Ytterligare referenser


Innehåll