ADSI-redigering är en MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console) för allmän administration av AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Den installeras som en del av AD LDS-serverrollen. Om du vill använda ADSI-redigering för att administrera en AD LDS-instans måste du först ansluta och binda till instansen. Du kan administrera behållare och objekt i instansen genom att leta upp dem och högerklicka på dem.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs medlemskap i minst gruppen Administratörer eller motsvarande på AD LDS-instansen. Som standard blir det säkerhetsobjekt som du anger som AD LDS-administratör under AD LDS-inställningen medlem i gruppen Administratörer i konfigurationspartitionen. Mer information om AD LDS-grupper hittar du på Så här fungerar AD LDS-användare och grupper.

Ansluta och binda till en AD LDS-instans med ADSI-redigering
 1. Öppna ADSI-redigering.

 2. Klicka på ADSI-redigering i konsolträdet.

 3. Klicka på Anslut tillÅtgärd-menyn.

 4. I Välj eller skriv in en domän eller server: (Server | Domän[:port], skriver du DNS-namn (Domain Name Service), NetBIOS-namn eller IP-adress till den dator som AD LDS-instansen körs på, följt av kolon (:) och den LDAP-kommunikationsport som används av AD LDS-instansen som du vill ansluta till.

  OBS

  Om du tidigare har anslutit till instansen på den här datorn kanske servern och porten redan finns i listan.

 5. Gör något av följande under Anslutningspunkt:

  • Klicka på Välj eller skriv in ett unikt namn (DN) eller en namngivningskontext och ange sedan det unika namn som du vill ansluta till.

  • Klicka på Välkänd namngivningskontext och klicka sedan på Konfiguration, RootDSE eller Schema.

 6. Om du vill ansluta med ett annat konto klickar du på Avancerat, sedan på Ange autentiseringsuppgifter och sedan under Anslut med de aktuella autentiseringsuppgifterna, anger du domän, användarnamn och lösenord för kontot.

Ytterligare hänsyn

 • Om du vill öppna ADSI-redigering på en dator med installerad AD LDS-serverroll, klickar du på Start, Administrationsverktyg och sedan på ADSI-redigering.

 • Om du vill skapa ytterligare anslutningar till AD LDS-instanser klickar du på Anslut tillÅtgärd-menyn för varje ny anslutning.

 • Standard för LDAP-kommunikationsport är 389.

 • Om du vill ansluta till en AD LDS-instans som körs på den lokala datorn skriver du localhost som servernamn.

Ytterligare referenser


Innehåll