På sidan Installationsalternativ i guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services väljer du om du vill installera en unik AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services) eller ansluta till en befintlig konfigurationsuppsättning.

Installationsalternativ Resultat

En unik instans

Om du väljer att installera en unik AD LDS-instans kommer den AD LDS-instans som du installerar inte att bli en del av en befintlig konfigurationsuppsättning och kommer inte att ha några replikeringspartner. Guiden skapar nya standardexemplar av konfigurations- och schemakatalogpartitioner för den nya AD LDS-instans som du skapar. Om du har lagt till ett schematillägg i en annan AD LDS-instans kommer det inte att vara tillgängligt i den nya AD LDS-instansen.

En replik av en befintlig instans

Om du väljer att installera en replik av en befintlig AD LDS-instans, kommer den AD LDS-instans som du installerar att innehålla replikerade exemplar av konfigurations- och schemakatalogpartitioner (inklusive eventuella schematillägg) från den instans du väljer att replikera. Dessutom kan du i guiden välja att selektivt replikera programkatalogpartitioner som finns i källkonfigurationsuppsättningen. Du måste ange en AD LDS-instans som körs som källa till replikeringen. Du kan snabba upp replikeringsprocessen för den nya instansen genom att använda ett återställt exemplar av den tidigare säkerhetskopierade AD LDS-instansen som datakälla.

En AD LDS-instans består av ett enda exemplar av AD LDS-katalogtjänsten, tillsammans med dess associerade kataloglager, tilldelade LDAP- (Lightweight Directory Access Protocol) och SSL-portar (Secure Sockets Layer) samt programhändelselogg. Du kan köra flera AD LDS-instanser samtidigt på en dator.

Du kan bara ansluta en AD LDS-instans till en konfigurationsuppsättning under AD LDS-installationen.

Ytterligare referenser


Innehåll