En AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services) körs som en tjänst. Du kan därför starta, stoppa och starta om en AD LDS-instans med samma metoder som för andra tjänster som körs på Windows Server 2008 R2.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Starta, stoppa eller starta om en AD LDS-instans

Så här startar, stoppar eller startar du om en AD LDS-instans med det grafiska användargränssnittet
 1. Öppna Serverhanteraren.

 2. I konsolträdet dubbelklickar du på Roller och klickar sedan på Active Directory Lightweight Directory Services.

 3. I informationsfönstret i listan Systemtjänster klickar du på den AD LDS-instans du vill hantera.

 4. Klicka på Starta, Stoppa eller Starta om.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar snapin-modulen Serverhanterare genom att klicka på Start, Administrationsverktyg och sedan på Serverhanterare.

 • Som standard är en AD LDS-instans konfigurerad för att starta automatiskt.

Så här startar eller stoppar du en AD LDS-instans med Kommandotolken
 1. Öppna Kommandotolken.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill starta en AD LDS-instans skriver du följande i Kommandotolken och trycker sedan på RETUR:

   net start instansnamn

   där instansnamn representerar den AD LDS-instans som du vill starta.

  • Om du vill stoppa en AD LDS-instans skriver du följande i Kommandotolken och trycker sedan på RETUR:

   net stop instansnamn

   där instansnamn representerar den AD LDS-instans som du vill stoppa.

Ytterligare överväganden

 • Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, högerklicka på Kommandotolken, och sedan klicka på Kör som administratör.

 • Det går inte att pausa eller fortsätta en AD LDS-instans från Kommandotolken.

 • Som standard är en AD LDS-instans konfigurerad att starta automatiskt.

 • Om du vill ha mer information om kommandot net skriver du net /? i kommandotolken. Mer information finns också i Hjälp och support.

Ytterligare referenser


Innehåll