Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örnekleri hizmet olarak çalışır. Buna göre, bir AD LDS örneğini başlatmak, durdurmak ve yeniden başlatmak için Windows Server 2008 R2 üzerinde çalışan diğer hizmetlerde kullandığınız yöntemleri kullanabilirsiniz.

Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

AD LDS örneğini başlatma, durdurma veya yeniden başlatma

Bir AD LDS örneğini, grafik kullanıcı arabirimini kullanarak başlatmak, durdurmak veya yeniden başlatmak için
 1. Sunucu Yöneticisi'ni açın.

 2. Konsol ağacında, Roller'i çift tıklatın ve ardından Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'ni tıklatın.

 3. Ayrıntılar bölmesinde, Sistem Hizmetleri listesinde, yönetmek istediğiniz AD LDS örneğini tıklatın.

 4. Başlat'ı, Durdur'u veya Yeniden Başlat'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Sunucu Yöneticisi ek bileşenini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın.

 • Varsayılan olarak, bir AD LDS örneği otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Bir AD LDS örneğini, komut istemini kullanarak başlatmak veya durdurmak için
 1. Bir komut istemi açın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir AD LDS örneğini başlatmak için, komut satırına aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

   net start örnek_adı

   Burada örnek_adı, başlatmak istediğiniz AD LDS örneğini gösterir.

  • Bir AD LDS örneğini durdurmak için, komut satırına aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

   net stop örnek_adı

   Burada örnek_adı, durdurmak istediğiniz AD LDS örneğini gösterir.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Komut istemcisini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 • Bir AD LDS örneğini komut isteminden duraklatamaz veya yeniden başlatamazsınız.

 • Varsayılan olarak, bir AD LDS örneği otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

 • net komutu hakkında daha fazla bilgi için, komut istemine net /? yazın veya Yardım ve Destek'e bakın.

Ek başvurular


İçindekiler