Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) dizin deposu, adlandırma bağlamı olarak da bilinen mantıksal dizin bölümleri halinde düzenlenmiştir. Üç farklı dizin bölümü türü bulunmaktadır: yapılandırma, şema ve uygulama. Her AD LDS dizin deposunun bir yapılandırma dizini bölümü ve şema dizini bölümü içermesi gerekir; bir veya daha fazla uygulama dizini bölümü içerebilir veya hiç içermeyebilir. Bir uygulama dizin bölümü, uygulamanız tarafından kullanılan verileri içerir. Bir uygulama dizin bölümünü, yeni bir AD LDS örneği oluştururken veya daha sonra istediğiniz zaman oluşturabilirsiniz.


İçindekiler