Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nden (AD DS) bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) yapılandırma kümesine veri eşitlemesi yapmak için komut satırı araçlarını kullanabilirsiniz. Bu da uygulamanızın, AD LDS'de oluşturulan ve depolanan nesnelerin yanı sıra, AD DS'de depolanan nesnelere erişmesine olanak sağlar. Bu araçları, dizin hizmetleri arasında parolaları eşitlemek için kullanamazsınız.

Görev Başvuru

AD LDS örnekleriyle ilgili bilgileri okuyun.

AD LDS Örneklerini Anlama

AD LDS kullanıcıları ve gruplarıyla ilgili bilgileri okuma

AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama

Eşitleme yapacağınız örneğe AD DS kullanıcı sınıfı tanımlarını alın.

Denetim Listesi: LDIF Dosyalarından Veri Alma

Adamsync'i çalıştırın.

Active Directory Etki Alanı Hizmetleri ile Eşitleme


İçindekiler