AD LDS'yi yedekleme ve geri yükleme

Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) verileri ve günlük dosyaları düzenli olarak yedeklenerek, bir sistem hatası oluşması durumunda uygulamaların ve kullanıcıların verileri kullanmaya devam edebilmesi sağlanmalıdır.

AD LDS'yi Yedekleme

Varsayılan olarak, bir AD LDS sunucusunda çalışan her AD LDS örneği, veritabanı dosyası olan Adamntds.dit dosyasını ve ilişkili günlük dosyalarını %program files%\Microsoft adam\örnekadı\data konumunda depolar. Bu dosyalar, kuruluşunuzun düzenli yedekleme planının parçası olmalıdır. Dizin depolarını bir üçüncü taraf yedekleme yardımcı programı olan Windows Server Yedekleme veya Windows Logo Programı'nı kullanarak yedekleyebilirsiniz. Bir AD LDS örneğini yedekleme konusunda bilgi için bkz. AD LDS Örneği Verilerini Yedekleme.

AD LDS'yi Geri Yükleme

Bir veritabanını varolan bir AD LDS örneğine geri yüklediğinizde, geri yükleme işlemini çalıştırmadan önce AD LDS örneğini durdurmalısınız. Ayrıca, geri yükleme işleminden önce varolan veritabanını ve günlük dosyalarını AD LDS örneğinden taşımanız (veya silmeniz) önerilir.

Yetkili geri yükleme

Dizindeki nesneler istem dışı olarak silinir veya değiştirilirse ve bu nesneler bir yapılandırma kümesinde çoğaltılıyorsa, nesnelerin doğru sürümlerinin çoğaltılması için bu nesneleri yetkili olarak geri yüklemelisiniz. Dizin verilerini yetkilendirmeli olarak geri yüklemek için, verileri geri yükledikten sonra ve AD LDS örneğini yeniden başlatmadan önce dsdbutil yardımcı programını çalıştırın. dsdbutil yardımcı programıyla, dizin nesnelerini yetkilendirmeli geri yükleme için işaretleyebilirsiniz. Bir nesne yetkili geri yükleme için işaretlendiği zaman, güncelleştirme sıra numarası yapılandırma kümesindeki tüm güncelleştirme sıra numaralarından daha büyük olacak biçimde değiştirilir. Böylece, geri yüklediğiniz verilerin yapılandırma kümesinde düzgün biçimde çoğaltılması sağlanır.

Yetkili geri yüklemeler de dahil bir AD LDS örneğini geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: AD LDS Örneği Verilerini Geri Yükleme.

Çalışan bir AD LDS örneğinin üstüne başka bir AD LDS'nin yedek kopyasını geri yüklerseniz, Windows Server Yedekleme aracı, geri yüklenen dosyaları bekleme durumunda bırakır ve bilgisayar yeniden başlatılıncaya kadar dosyaları diske yazmaz. Bu durumda, çalışan AD LDS örneğinde Windows Server Yedekleme çalıştırıldıktan sonra yapılan tüm dizin değişiklikleri kaybolur.

Çalışmakta olan bir AD LDS örneğinin üstüne kazayla başka bir AD LDS örneği geri yüklemeye başlarsanız, bilgisayarı hemen durdurmanız, AD LDS örneğini durdurmanız ve geri yükleme işlemini yeniden gerçekleştirmeniz önerilir.

Ek başvurular


İçindekiler