Ldp

Ldp iletişim kutusu iki bölmeden oluşur: konsol ağacı ve ayrıntılar bölmesi. Konsol ağacı temel nesneyi ve tüm alt nesneleri listeler. Ayrıntılar bölmesi, Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) işlemlerinin sonuçlarını listeler. Ldp'yi başlatmak için, Başlat'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın, Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın, komut istemine ldp yazıp ENTER tuşuna basın.

Aşağıdaki bölümlerde Ldp menülerindeki komutlar açıklanmıştır:

Bağlantı

Aşağıdaki tabloda Bağlantı menüsündeki komutlar açıklanmıştır.

Komut Ayrıntılar

Bağlan

Belirtilen LDAP sunucusuyla bir oturum açmak için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Diğer LDAP komutlarının çalıştırılmasından önce LDAP sunucusuyla bir bağlantı kurulmalıdır. Bağlanmakta olduğunuz hizmet için uygun bağlantı noktası numarasını yazın. Varsayılan olarak, LDAP bağlantıya dayalı oturum için TCP'yi kullanır. Bağlantısız bir oturum için Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) kullanmak üzere Bağlantısız onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, başarılı bir bağlantı ayrıntılar bölmesinde RootDSE bilgilerinin görünmesiyle sonuçlanır.

Bağla

Belirtilen LDAP sunucusuyla kimlik doğrulama için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. LDAP sunucusunda izni olan bir hesabın kullanıcı adı ve parolasını yazın. Boş bir parolayla basit bir bağlantı yaparsanız, anonim kimlik bilgilerinizle bağlanırsınız. Bir kısayol olarak, bağlanmak için Bağlan komutunu kullanmadan Bağla komutunu kullanın ve ardından son bağlandığınız sunucuyla kimlik doğrulaması yapın. Bağla iletişim kutusunda Bağlama Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için Gelişmiş'i tıklatın ve kimlik doğrulama yöntemi seçeneklerini yapılandırın.

Aşağıdaki tablo Bağlama Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekleri açıklar.

Seçenek Description

İşlev Türü

Kimlik doğrulama yöntemlerini seçerken kullanılacak Ldp kimlik doğrulama kategorisini belirtir.

Genel

Standart kimlik doğrulama protokollerinin kullanılacağını belirtir.

Basit

Kimlik doğrulama protokolü kullanılmayacağını belirtir ve parolayı düz metin olarak gönderir.

Genişletilmiş

Kullanılamıyor.

Yöntem

Kimlik bilgilerini iletirken Ldp'nin kullanacağı kimlik doğrulama türünü belirtir.

Zaman Uyumlu

Kimlik doğrulama sunucusunun istekleri hemen yanıtlaması gerektiğini belirtir. Bu seçenek yalnızca basit kimlik doğrulaması ile birlikte çalışır.

Kimlik doğrulama kullan

Alternatif kimlik doğrulaması bilgilerinin kullanımına izin verir. Basit yöntem dışında tüm kimlik doğrulama yöntemleri zaman uyumlu çağrılar gerektirir.

Bağlantıyı kes

Belirtilen LDAP sunucusuyla açık bir oturumu sonlandırır. Ldp'yi kapatma otomatik olarak tüm açık oturumların bağlantısını keser.

Yeni

Bağlı durumdaki oturumu tutar, ancak ayrıntılar sekmesini temizler. Bu eylem için klavye kısayolu CTRL+N'dir.

Kaydet

Önceden kaydedilmiş dosyadaki değişiklikleri kaydeder.

Farklı kaydet

Ayrıntılar panosunun içeriğini metin dosyasına kaydeder. Daha sonra ayrıntılar bölmesinde bu dosyanın içeriğini görüntülemek için komutunu kullanın.

Yazdır

Ayrıntılar bölmesinin içeriğini yazdırır.

Gözat

Aşağıdaki bölümlerde, Gözat menüsündeki komutlar açıklanmıştır.

Alt Öğe Ekle

Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'ne (AD LDS) nesne eklemek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Nesnenin tam ayırt edici adını ve ekleyeceğiniz nesnenin sınıfının tüm zorunlu özniteliklerini girmeniz gerekir.

Aşağıdaki tabloda, Ekle iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Dn

Yeni nesnenin tam ayırt edici adını yazın.

Öznitelik

Gerekli veya isteğe bağlı özniteliği yazın.

Değerler

Öznitelikle ilişkilendirilmiş değerleri yazın. Tek bir öznitelik için birden fazla değeri birbirinden noktalı virgül ile ayırın. Boşluk kullanmak gerekli değildir.

Giriş

Girilen özniteliği ve değerleri Girdi Listesi'ne ekler ve Öznitelik ve Değerler kutularını temizler. Tüm gerekli ve istenen isteğe bağlı öznitelikler Girdi Listesi kutusunda olana dek öznitelikleri ve değerleri girmeye devam edin.

Dosya ekle

Uygun özniteliklere ve değerlere sahip bir metin dosyasını açmak için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Girdi Listesi

Girdiğiniz öznitelikleri ve değerleri görüntüler.

Düzenleme

Girdi Listesi kutusunda seçilen girişe yapılacak değişiklikleri girmek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Kaldır

Seçili girişi Girdi Listesi kutusundan siler.

Genişletilmiş

Ekleyeceğiniz nesne genişletilmiş bir denetimin parçasıysa bu onay kutusunu seçin.

Zaman Uyumlu

Bu onay kutusu seçilirse (varsayılan olarak seçilidir), Ldp'nin devam etmeden önce hedef sunucudan yanıt beklemesi gerekir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, Ldp yanıt alınmadan önce devam eder. Yavaş geniş ağ (WAN) bağlantıları Ldp komutlarının zaman aşımına uğramasına neden oluyorsa, bu onay kutusunu temizleyin.

Çalıştır

Girdi Listesi'ndeki geçerli öznitelikleri ve değerleri AD LDS'ye ekler. Ldp herhangi bir hatayla karşılaşırsa, nesne eklenmez ve ayrıntılar bölmesinde bir hata iletisi görünür.

Sil

Bu komut, AD LDS'den nesne silmek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Öznitelikler yalnızca isteğe bağlı olarak tanımlandıklarında ve değer içermediklerinde silinebilir. Bir özniteliğin değerlerini silmek için Ekle iletişim kutusundaki Gözat menüsünde Düzenle'yi tıklatın.

Seçenek Ayrıntılar

DN

Yeni nesnenin tam ayırt edici adını yazın.

Genişletilmiş

Değiştirilmekte olan nesne genişletilmiş bir denetimin parçasıysa, bu onay kutusunu seçin.

Zaman Uyumlu

Bu onay kutusu seçilirse (varsayılan olarak seçilidir), Ldp'nin devam etmeden önce hedef sunucudan yanıt beklemesi gerekir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, Ldp yanıt alınmadan önce devam eder. Yavaş WAN bağlantıları Ldp komutlarının zaman aşımına uğramasına neden oluyorsa, bu onay kutusunu temizleyin.

Özyinelemeli (istemci)

Bir kapsayıcıdaki tüm nesneleri siler, ancak kapsayıcıyı silmez.

Değiştirme

Bu komut AD LDS'de depolanan bir nesnenin özniteliklerini değiştirmek üzere kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Aşağıdaki tabloda, Değiştir iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Dn

Yeni nesnenin tam ayırt edici adını yazın.

Öznitelik

Gerekli veya isteğe bağlı özniteliği yazın.

Değerler

Öznitelikle ilişkilendirilmiş değerleri yazın. Tek bir öznitelik için birden fazla değeri birbirinden noktalı virgül ile ayırın. Boşluk kullanmak gerekli değildir.

Dosya ekle

Uygun özniteliklere ve değerlere sahip bir metin dosyasını açmak için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Enter

Girilen özniteliği ve değerleri iletişim kutusunun Girdi Listesi bölümüne ekler ve Öznitelik ve Değerler alanlarını temizler. Tüm gerekli ve istenen isteğe bağlı öznitelikler Girdi Listesi kutusunda olana dek öznitelikleri ve değerleri girmeye devam edin.

İşlem

Ekle, Sil veya Değiştir. Varolan bir özniteliğe yeni bir değer eklemek için, Ekle'yi tıklatın. Bir özniteliği listelenen nesneden tamamen kaldırmak için, Sil'i tıklatın. Veri içeren öznitelikler silinemez. Ayrıca, gerekli öznitelikleri silmeye çalışmak hataya neden olur. Varolan değeri başka bi değerle değiştirmek veya varolan bir özniteliğin listelenen değerlerini değiştirmek için Değiştir'i tıklatın

Girdi Listesi

Nesnenin varolan özniteliklerini ve değerlerini görüntüler.

Düzenle

Girdi Listesi kutusunda seçilen girişte değişiklik yapmak için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Zaman Uyumlu

Bu onay kutusu seçilirse (varsayılan olarak seçilidir), Ldp'nin devam etmeden önce hedef sunucudan yanıt beklemesi gerekir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, Ldp yanıt alınmasını beklemeden devam eder. Yavaş WAN bağlantıları Ldp komutlarının zaman aşımına uğramasına neden oluyorsa, bu onay kutusunu temizleyin.

Genişletilmiş

Değiştirilmekte olan nesne genişletilmiş bir denetimin parçasıysa, bu onay kutusunu seçin.

Çalıştır

Girdi Listesi'ndeki düzenlenmiş değerleri AD LDS'ye gönderir.

DN'yi Değiştir

Bir nesnenin göreli ayırt edici adını değiştirmek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bu seçenek yalnızca yaprak nesneleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayırt edici adın kapsayıcı kısmının adını değiştirirseniz, nesne adlandırılan kapsayıcıya taşınır.

Aşağıdaki tabloda, RDN'yi Değiştir iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Eski Dn

Nesnenin geçerli ayırt edici adını yazın.

Yeni Dn

Nesnenin yeni ayırt edici adını yazın.

Eskiyi Sil

Bu onay kutusu seçilirse (varsayılan olarak seçilidir), eski ayırt edici ad LDAP dizininden kaldırılır.

Zaman Uyumlu

Bu onay kutusu seçilirse (varsayılan olarak seçilidir), Ldp'nin devam etmeden önce hedef sunucudan yanıt beklemesi gerekir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, Ldp yanıt alınmasını beklemeden devam eder. Yavaş WAN bağlantıları Ldp komutlarının zaman aşımına uğramasına neden oluyorsa, bu onay kutusunu temizleyin.

Genişletilmiş ad değiştirme

Adı değiştirilmekte olan nesne genişletilmiş bir denetimin parçasıysa, bu onay kutusunu seçin.

Çalıştır

Değişikliği AD LDS'ye gönderir.

Ara

Özelleştirilmiş bir arama filtresi oluşturmak ve aramayı dizin bilgi ağacında gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Arama tabanı ayırt edici bir ad olarak belirtilmeli ve filtre geçerli bir LDAP filtresi olmalıdır. Aramanın döndürdüğü öğeler >> karakterleri ile birbirinden ayrılır.

Aşağıdaki tabloda, Ara iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Temel Dn

Aramanın başlatılacağı yeri belirtmek için ayırt edici bir ad girin.

Filtre

LDAP arama filtreleriyle birbirinden ayrılmış arama ölçütünü yazın. Bir nesne veya nesne kümesini bulmak için özniteliklerini ve değerlerini yazın. LDAP arama filtreleri, RFC 2254'te ve Microsoft Bilgi Bankası'ndaki 255602 numaralı makalede (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) tanımlanmıştır (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=4441).

Kapsam

Aramanın içereceği düzey sayısını belirtir.

Temel

Yalnızca temel nesneyi arar.

Tek Düzey

Doğrudan temel nesnenin altındaki nesneleri arar, temel nesneyi aramaz.

Alt Ağaç

Temel nesneden tüm alt nesnelere kadar alt ağacın tamamında arama yapar.

Seçenekler

Arama Seçenekleri iletişim kutusunu açar. Bu seçenekleri bazı girişlere izin veren, diğerlerini aramanın dışında tutan ve aramanın yapılma şeklini denetlemenize izin veren filtreleri uygulamak için kullanabilirsiniz.

Çalıştır

Arama isteğini AD LDS'ye gönderir.

Karşılaştır

Bir nesnenin öznitelik değerini belirtilen bir değerle karşılaştırmak için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Sonuç doğru veya yanlış olarak döndürülür.

Aşağıdaki tablo Karşılaştır iletişim kutusundaki seçenekleri açıklar.

Seçenek Ayrıntılar

Dn

Değerleri karşılaştırılacak nesnenin tam ayırt edici adını yazın.

Öznitelik

Karşılaştırılacak özniteliği yazın.

Değer

AD LDS'de varolan değerle karşılaştırılacak değeri yazın. Tek bir öznitelik için birden fazla değeri birbirinden noktalı virgül ile ayırın. Boşluk kullanmak gerekli değildir.

Zaman Uyumlu

Bu onay kutusu seçilirse (varsayılan olarak seçilidir), Ldp'nin devam etmeden önce hedef sunucudan yanıt beklemesi gerekir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, Ldp yanıt alınmasını beklemeden devam eder. Yavaş WAN bağlantıları Ldp komutlarının zaman aşımına uğramasına neden oluyorsa, bu onay kutusunu temizleyin.

Çalıştır

Karşılaştırmayı başlatır.

Genişletilmiş İşlem

Genişletilmiş bir işlemi bir LDAP nesne tanımlayıcısı (OID olarak da bilinir) ve geçerli bir değer belirterek bir LDAP dizinine göndermek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Aşağıdaki tabloda Genişletilmiş İşlemler iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Oid

Nesne tanımlayıcı numarasını yazın.

Veri

Nesne tanımlayıcısı özniteliğinin değerini yazın.

Denetimler

Seçenekler bölümündeki Denetimler Seçeneği'ne bakın.

Gönderme

Genişletilmiş işlemi AD LDS'ye gönderir.

GetLastError

LDAP GetLastError işlevini çağırır.

Güvenlik

Genişletilmiş bir işlemi bir LDAP nesne tanımlayıcısı ve geçerli bir değer belirterek bir LDAP dizinine göndermek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Aşağıdaki tabloda, Güvenlik Tanımlayıcısı iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Güvenlik Tanımlayıcısı

Nesne üzerindeki erişim izinlerini görüntülemek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Çoğaltma

Genişletilmiş bir işlemi bir LDAP nesne tanımlayıcısı ve geçerli bir değer belirterek bir LDAP dizinine göndermek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Aşağıdaki tabloda, Çoğaltma Meta Verileri iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Çoğaltma/Meta Veriyi Görüntüle

Nesne Ayırt Edici Adı bölümüne, çoğaltma meta verisini görüntülemek istediğiniz verinin ayırt edici adını yazın.

Bekleyen İşlem

İşlemi tamamlanmayan istekler listesini görüntüleyen bir iletişim kutusu açar.

Görüntüle

Aşağıdaki tabloda Görüntüle menüsündeki komutlar açıklanmıştır.

Komut Ayrıntılar

Ağaç

TemelDN bölümüne, gezinti bölmesinde temel nesne olarak kullanılacak nesnenin ayırt edici adını yazın.

Kuruluş Yapılandırması

Bu menü seçeneği AD LDS için geçerli değildir.

Durum Çubuğu

LDAP penceresinin alt kısmındaki durum çubuğunu görüntüler veya gizler.

Seçenekler

Aşağıdaki bölümlerde Seçenekler menüsündeki komutlar açıklanmıştır.

Ara

Aşağıdaki tabloda, Arama Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Zaman sınırı

Aramanın sunucuda alabileceği süreyi milisaniye cinsinden yazın. Varsayılan olarak en uzun süre 120 saniyedir.

Boyut sınırı

Aramanın döndüreceği en fazla bayt sayısını yazın. Boş (null) değer yazılması, en fazla veri boyutunun döndürüleceği anlamına gelmez.

Zaman aşımı (sn)

Ldp'nin, LDAP sunucusunun bir arama isteğine verilen yanıtı bekleyeceği saniye sayısını yazın.

Zaman aşımı (msn)

Ldp'nin, LDAP sunucusunun bir arama isteğine verilen yanıtı bekleyeceği milisaniye sayısını yazın.

Sayfa boyutu

Döndürülen verinin her sayfasındaki en fazla boyutu, bayt olarak yazın.

Öznitelikler

Aramada hangi özniteliklerin döndürüleceğini belirtir. Birden çok özniteliği noktalı virgülle ayırın. Tüm öznitelikleri göstermek için yıldız karakterini (*) kullanın.

Arama Çağrısı Türü

Aramada kullanılacak bir çağrı türünü belirtir. Arama biraz zaman alacaksa, aramanın tamamlanmasını beklerken başka görevler gerçekleştirebilmek için Zaman Uyumsuz'u tıklatabilirsiniz.

Yalnızca Öznitelikler

Nesnelerin yalnızca özniteliklerini döndürmek için bu onay kutusunu seçin. Ayırt edici ad döndürülmez.

Başvuruları getir

Dış LDAP dizinlerinde bulunan nesnelerde arama gerçekleştirir. Varsayılan olarak, nesnelerin dış LDAP dizinlerine güvenleri, gerçek nesne yerine yalnızca başvuru döndürür.

Sonuçları Görüntüle

Arama tarafından döndürülen nesnelerin ayrıntılı bir listesini görüntüler. Varsayılan olarak yalnızca başarı veya başarısızlık ve bulunan nesnelerin sayısı görünür.

Sıralama Anahtarları

Sıralama Anahtarları iletişim kutusunu açar. Aşağıdaki Sıralama Anahtarları bölümüne bakın.

Denetimler

Denetimler iletişim kutusunu açar.

Bekleyen

Henüz tamamlanmamış işlemlerin listesine filtre uygulamak için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Aşağıdaki tabloda, Bekleme Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Tüm arama sonuçları

Tüm arama sonuçlarının görüntüleneceğini belirtir.

Engelleme

Bir zaman sınırı belirlemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Zaman Sınırı (sn):

Saniye olarak bir zaman sınırı yazın.

Zaman Sınırı (milisn):

Milisaniye olarak bir zaman sınırı yazın.

Genel

Aşağıdaki tabloda, Genel Seçenekler iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Değer Ayrıştırma

LDAP verisinin görüntülenme biçimini belirtir. İkili, LDAP bilgisini asıl sayısal biçiminde görüntüler. Dize LDAP bilgisini asıl biçiminden, görüntülendiğinde daha fazla okunabilir kılmak üzere ASCII karakterlerine dönüştürür. Varsayılan ayar budur. Dönüştürülemeyecek kadar uzun olan değerler ikili biçimde görüntülenir.

LDAP Sürümü

Sunucunun hangi LDAP sürümünü kullandığını belirtir. Varsayılan, sürüm 3'tür.

DN işleme

Bir komutu gerçekleştirirken Ldp'nin döndürdüğü veri türlerini genişleterek, bileşen kısımlarında görüntülenen ayırt edici adları dönüştürür.

Ara Bellek Boyutu

Satır sayısı alanına, komut başına görüntülenecek döndürülen satır sayısını yazın. Satır başına karakter sayısı alanına, komut başına görüntülenecek döndürülmüş karakter sayısını yazın.

Otomatik varsayılan NC sorgusu

LDAP sunucusuyla bağlantı kurulduğunda Ldp sorgularının varsayılan adlandırma bağlamını sorgulayacağını belirtir. Varsayılan adlandırma bağlamı RootDSE'dir. Görünüm|Ağaç iletişim kutusundaki ayırt edici ad değeri boş bırakıldığında bu ayar kullanılır.

Sanal Liste Görünümü (VLV)

Nesne sayısı kapsayıcı boyutu şu değerden büyükse kutusunda görüntülenen değerden büyük olduğunda bir sanal liste görüntülemek için VLV'ye otomatik gözatma durumu onay kutusunu seçin. Varsayılan değer 100'dir.

Bağlantı Seçenekleri

Herhangi bir seçeneğin değerini değiştirmek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Aşağıdaki tabloda, Bağlantı Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekler açıklanmıştır.

Seçenek Ayrıntılar

Seçenek Adı

Değerini sıfırlamak istediğiniz seçeneğin adını yazın.

Değer

Belirtilen seçeneğin yeni değerini yazın.

Ayarla

Bilgiyi LDAP dizinine gönderir.

Denetimler

Denetimler iletişim kutusunda, LDAP'nin işlevselliğini genişletmek için bilgi girin.

Bir denetim uyguladığınızda Nesne Tanımlayıcısı belirtilmelidir. Nesne tanımlayıcılarının bir listesini elde etmek için etki alanı denetleyicisinin RootDSE kısmında supportedControls özelliğini görüntüleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Yalnızca sunucu denetimleri sunucuya gönderilebilir. İstemci denetimleri yalnızca LDAP uygulama programlama arabirimleriyle (API) çalışır.

  • Genişletilmiş LDAP denetimlerinin listesini görüntülemek için, Microsoft Bilgi Bvankası'ndaki (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=4441) 222560 numaralı makaleye bakın (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Sıralama Anahtarları

Sıralama Anahtarları arama sonuçlarının görünümünü biçimlendiren bir denetim türüdür. Arama sonuçlarının görünümünü biçimlendirmek için, Sıralama Anahtarları iletişim kutusunda bir öznitelik adı yazın.

TLS

Aşağıdaki tablo TLS komutunun alt komutlarını açıklar.

Seçenek Ayrıntılar

TLS'yi Başlat veya TLS'yi Durdur

Aktarım Katmanı Güvenliği'ni (TLS) kullanan LDAP sunucusuyla güvenli bir oturum başlatır veya durdurur.

Yardımcı Programlar

Aşağıdaki tablo Yardımcı Programlar menüsündeki komutları açıklar.

Seçenek Ayrıntılar

Büyük Tamsayı Dönüştürücüsü

Uzun tamsayıları yüksek ve düşük bölümlere dönüştürmek için Dize kutusuna bir değer yazın.

SID Arama

Verilen bir güvenlik kimliği (SID) ile ilişkilendirilmiş etki alanı\kullanıcı'yı belirlemek için Sid'ler listesi içine bir SID yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın. İlişkilendirilmiş etki alanı\kullanıcı ayrıntılar bölmesinde görünür.

Ek başvurular


İçindekiler