Bağlantı Noktaları sayfasında, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneğinin dizin altyapılı uygulamalarla iletişim kurmak için kullanacağı iletişim bağlantı noktalarını belirtirsiniz. Dizin altyapılı uygulamalar, AD LDS örneğinin çalıştığı bilgisayarın adı ve iletişim bağlantı noktasından oluşan bir birleşimi kullanarak AD LDS örneğini bulabilir. AD LDS örneği, Basit Dizin Erişimi Protokolü (LDAP) veya Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolünü kullanarak iletişim kurabilir. Her biri için bir bağlantı noktası numarası belirlemelisiniz.

Hangi iletişim bağlantı noktası numarasını kullanmanız gerektiğinden emin değilseniz varsayılan değerleri kabul edin.

Notlar
  • Varsayılan olarak, AD LDS iletişim bağlantı noktası olarak LDAP ve SSL için sırasıyla 389 ve 636 numaralı bağlantı noktalarını kullanır. Bu bağlantı noktalarından biri bilgisayarda zaten kullanılıyorsa, AD LDS, 50000'den başlayarak kullanılabilir olan ilk bağlantı noktasını belirtir.
  • AD LDS'yi ve Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ni (AD DS) aynı bilgisayarda birlikte çalıştırmayı planlıyorsanız, AD LDS için 389 ve 636 dışında bağlantı noktaları atamanız gerekir. AD DS için 389 ve 636 numaralı bağlantı noktalarının (AD DS'yi çalıştıran etki alanı bir genel katalog olarak yapılandırılmışsa ayrıca 3268 ve 3269 numaralı bağlantı noktalarının) kullanılmasını gerektirir.

Ek başvurular


İçindekiler