Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneği verileri, örnekle aynı adı taşıyan bir klasörde bulunan birtakım dosyalarda depolanır. Varsayılan olarak, AD LDS veritabanı ve günlük dosyaları %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\örnekadı konumundadır; burada örnekadı, AD LDS örneğinin adıdır. AD LDS örneği verilerini, bu dosyaları yedekleyerek (kopyalayarak) yedeklersiniz.

Önemli

Bir örneğin AD LDS klasörünü yedeklemeden önce, Hizmetler ek bileşenini kullanarak, örneğin başlatılmış olduğunu doğrulayın. Hizmetler'i başlatmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve Hizmetler'i tıklatın. Dosyalar yedeklenirken örnek hizmetinin çalışıyor olması gerektiğinden, açık dosyaları yedekleyebilen bir yedekleme yardımcı programı (Windows Server Yedekleme gibi) kullanmanız gerekir.

Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Bir AD LDS örneğini Windows Server Yedekleme'yi kullanarak yedeklemek için
  1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Yedekleme'yi tıklatın.

  2. Eylem menüsünde Bir kez yedekle'yi tıklatın.

  3. Bir Kez Yedekleme Sihirbazı'nda Farklı Seçenekler'i tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

  4. Özel'i tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

  5. AD LDS veritabanını ve günlük dosyalarını içeren birimi seçin.

  6. Yedekleme işlemine başlamak için sihirbazı tamamlayın.

Dikkat

NTFS dosya sistemi biriminden veri yedeklediyseniz, veri kaybını önlemek için bu verileri aynı sürümden bir NTFS birimine geri yüklemeniz önerilir.


İçindekiler