Uygulama Dizini Bölümü sayfasında, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) kurulumu sırasında yeni bir uygulama dizini bölümü oluşturabilirsiniz. Uygulama bölümü, bir veya daha fazla dizin altyapılı uygulamalara özgü verileri tutar. Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı bir uygulama dizini bölümü oluşturmanızı gerektirmez. Uygulama dizini bölümlerini ayrıca, yeni bir AD LDS örneği oluşturduktan sonra istediğiniz zaman oluşturabilirsiniz.

Bir uygulama dizini bölümü oluşturmayı seçerseniz, yeni bölüm için bir ayırt edici ad belirtmeniz gerekir. AD LDS hem X.500 biçimi hem de Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) biçimindeki ayırt edici adları destekler. AD LDS'de bir uygulama bölümü belirtirken, aşağıdaki tabloda bulunan ayırt edici ad öznitelik türlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Belirttiğiniz ayırt edici adda en az bir öznitelik bulundurmanız gereklidir.

Ayırt edici ad özniteliği Tür

C

Ülke/bölge

CN

Kapsayıcı

DC

Etki alanı bileşeni

L

Yerellik

O

Kuruluş

OU

Kuruluş birimi

Örnek:

CN=Partition1,DC=Woodgrove,DC=COM

Önemli

Uygulama dizini bölümünüze kuruluş birimi (OU) eklemek isterseniz, şu nesne sınıflarına belirttiğiniz ayırt edici adları sınırlayın: OU, C, O ve DC. Varsayılan olarak OU'lar yalnızca bu nesne sınıfları altına eklenebilir. Örneğin, o=Microsoft,c=US için bir OU ekleyebilirsiniz. cn=test,o=Microsoft,c=US için bir OU ekleyemezsiniz.

Ek başvurular


İçindekiler