Na stránce Oddíl adresáře aplikace můžete během instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) vytvořit nový oddíl adresáře aplikace. V oddílu adresáře aplikace se ukládají data určená pro jednu nebo více aplikací pro práci s adresáři. Průvodce instalací služby AD LDS nevyžaduje vytvoření oddílu adresáře aplikace. Oddíly adresáře aplikace můžete vytvořit také kdykoli po vytvoření instance služby AD LDS.

Pokud se rozhodnete vytvořit oddíl adresáře aplikace, je nutné zadat rozlišující název nového oddílu. Služba AD LDS podporuje rozlišující názvy X.500 i DNS (Domain Name System). Při zadávání oddílu aplikace ve službě AD LDS můžete použít libovolný typ atributu rozlišujícího názvu z následující tabulky. U zadávaného rozlišujícího názvu je třeba určit nejméně jeden atribut.

Atribut rozlišujícího názvu Typ

C

Země nebo oblast

CN

Kontejner

DC

Součást domény

L

Místo

O

Organizace

OU

Organizační jednotka

Příklad:

CN=Partition1,DC=Woodgrove,DC=COM

Důležité informace

Jestliže chcete do oddílu adresáře aplikace přidat kontejnery organizační jednotky, omezte zadávaný rozlišující název na následující třídy objektu: OU, C, O a DC. Ve výchozím nastavení je možné organizační jednotky přidat pouze v rámci uvedených tříd objektu. Organizační jednotku můžete například přidat do třídy objektu O=Microsoft,C=US. Nelze ji přidat do třídy objektu CN=test,O=Microsoft,C=US.

Další informace


Obsah