Synchronizace dat doménové struktury služby AD DS (Active Directory Domain Services) a konfigurační sady instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) vyžaduje dva kroky:

 1. příprava instance služby AD LDS pro synchronizaci,

 2. synchronizace dat.

Obvykle se první krok provádí pouze jednou. Druhý krok se provádí vždy, když je třeba instanci služby AD LDS aktualizovat.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v instanci služby AD LDS. Ve výchozím nastavení se zaregistrovaný objekt zabezpečení, který během instalace služby AD LDS určíte jako správce služby AD LDS, stane členem skupiny Administrators v oddílu konfigurace. Další informace o skupinách služby AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Příprava instance služby AD LDS pro synchronizaci

Příprava instance služby AD LDS pro synchronizaci
 1. Otevřete příkazový řádek.

 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  cd %windir%\adam

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li provést přípravu na synchronizaci instance služby AD LDS a doménové struktury serveru Windows Server 2003, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   ldifde -i -u -f ms-adamschemaw2k3.ldf -s server:port -b uživatelské_jméno doména heslo -j . -c "cn=Configuration,dc=X" #configurationNamingContext

  • Chcete-li provést přípravu na synchronizaci instance služby AD LDS a doménové struktury systému Windows Server 2008 R2, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   ldifde -i -u -f ms-adamschemaw2k8.ldf -s server:port -b uživatelské_jméno doména heslo -j . -c "cn=Configuration,dc=X" #configurationNamingContext

  Důležité informace

  Mezi parametry -j a -c je třeba zadat tečku (.).

 4. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  ldifde -i -s server:port -c CN=Configuration,DC=X #ConfigurationNamingContext -f MS-AdamSyncMetadata.ldf

 5. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  notepad MS-AdamSyncConf.xml

 6. V programu Poznámkový blok proveďte v obsahu konfiguračního souboru následující změny:

  • Nahraďte hodnotu <source-ad-name> názvem zdrojového řadiče domény služby AD DS.

  • Nahraďte hodnotu <source-ad-partition> rozlišujícím názvem zdrojové domény.

  • Nahraďte hodnotu <source-ad-account> názvem účtu ve skupině Domain Admins zdrojové domény.

  • Nahraďte hodnotu <account-domain> úplným názvem DNS (Domain Name System) zdrojové domény.

  • Nahraďte hodnotu <target-dn> názvem oddílu cílové instance služby AD LDS.

  • Nahraďte hodnotu <base-dn> základním rozlišujícím názvem zdrojové domény.

 7. V programu Poznámkový blok klikněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit jako, zadejte nový název souboru, klikněte na tlačítko Uložit a ukončete program.

 8. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz, přičemž místo hodnoty soubor_xml použijte název souboru, který byl použit v předchozím kroku, a stiskněte klávesu ENTER:

  adamsync /install server:port .soubor_xml

Po dokončení přípravy instance služby AD LDS pro synchronizaci můžete podle potřeby provést pomocí následujícího postupu synchronizaci dat zadané doménové struktury služby AD DS a instance služby AD LDS.

Synchronizace dat doménové struktury služby AD DS a instance služby AD LDS

Synchronizace dat doménové struktury služby AD DS a instance služby AD LDS
 • Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  adamsync /sync server:port configuration_dn /log

Další informace

 • Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Příkazový řádek a potom klikněte na možnost Spustit jako správce.

 • Následující tabulka obsahuje parametry pro předchozí postupy a další běžně používané parametry příkazu adamsync. Chcete-li získat další informace o parametrech příkazu adamsync, zadejte do příkazového řádku příkaz adamsync /? a stiskněte klávesu ENTER.

  Parametr Popis

  /?

  Umožňuje zobrazit možnosti příkazového řádku.

  /i nebo /install vstupní_soubor

  Umožňuje nainstalovat konfiguraci obsaženou v zadaném vstupním souboru.

  /sync rozlišující_název_konfigurace

  Umožňuje synchronizovat zadanou konfiguraci.

  /fs rozlišující_název_konfigurace

  Umožňuje provést úplnou synchronizaci replikace pro zadanou konfiguraci.

  /ageall rozlišující_název_konfigurace

  Umožňuje provést vyhledávání doby platnosti pro zadanou konfiguraci. Vyhledávání doby platnosti umožňuje určit (pomocí vyhledání objektů služby AD LDS ve službě AD DS), zda byly objekty služby AD LDS v konfiguraci odstraněny ze služby AD DS.

  /so rozlišující_název_konfigurace rozlišující_název objektu

  Umožňuje provést synchronizaci replikace pro zadaný objekt v zadané konfiguraci. Použijte rozlišující název objektu.

 • Je nutné mít povolen přístup typu Read nebo Dirsync k objektům nebo oddílům v doménové struktuře služby AD DS, kterou chcete synchronizovat.

 • Ke spuštění tohoto příkazu je třeba mít oprávnění k úplnému řízení oddílu adresáře aplikace v instanci služby AD LDS.

Další informace


Obsah