Zakázáním nebo povolením uživatele služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) řídíte, zda daný uživatel může vytvářet vazbu k adresáři služby AD LDS. K zakázání nebo povolení uživatelů služby AD LDS se používá modul snap-in Editor ADSI.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v instanci služby AD LDS. Ve výchozím nastavení se zaregistrovaný objekt zabezpečení, který během instalace služby AD LDS určíte jako správce služby AD LDS, stane členem skupiny Administrators v oddílu konfigurace. Další informace o skupinách služby AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Zakázání nebo povolení uživatele služby AD LDS
 1. Spusťte modul snap-in Editor ADSI.

 2. Připojte se a vytvořte vazbu k instanci služby AD LDS. Další informace naleznete v tématu Použití modulu snap-in Editor ADSI ke správě instance služby AD LDS.

 3. Procházením vyhledejte uživatele služby AD LDS, kterého chcete zakázat nebo povolit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V seznamu Atributy klikněte na položku msDS-UserAccountDisabled a potom klikněte na tlačítko Upravit.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí a klikněte na tlačítko OK:

  • Chcete-li zakázat uživatele služby AD LDS, klikněte na položku Pravda.

  • Chcete-li povolit uživatele služby AD LDS, klikněte na položku Nepravda nebo Nenastaveno.

Další požadavky

 • Chcete-li otevřít modul snap-in Editor ADSI, klikněte v počítači s nainstalovanou rolí serveru služby AD LDS na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Editor ADSI.

 • Ve výchozím nastavení je při vytváření uživatel služby AD LDS povolen. Pokud však přiřadíte novému uživateli služby AD LDS heslo, které se neshoduje s omezeními zásad hesla platnými na místním serveru či v doméně, bude ve výchozím nastavení uživatel služby AD LDS zakázán.

 • Jestliže je uživatel služby AD LDS, kterého chcete povolit nebo zakázat, aktuálně přihlášen k instanci služby AD LDS, musí se daný uživatel nejprve odhlásit, aby se nové nastavení projevilo.

 • Úkol popsaný v tomto postupu můžete provést také v prostředí Modul služby Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Prostředí Modul služby Active Directory otevřete kliknutím na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a potom na položku Modul služby Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Další informace naleznete v tématu Povolení a zákaz uživatele služby AD LDS (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137816 (Stránka může být v angličtině.)). Další informace o prostředí Windows PowerShell naleznete na webu Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Stránka může být v angličtině.)).

Další informace


Obsah